SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

1. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2021

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 2.2.2021. Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Obsah zasadania:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS
 3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2021
 4. Nominácia členov do HDH-IAA BOD and Committies
 5. Prijatie nových klubov do SLA 3D
 6. Informácia o vyúčtovaní dotácie pre rok 2020.
 7. Informácia o získaní dotácie pre rok 2021 vo výške 12677 EUR. Plánovanie čerpania.
 8. DISKUSIA, rôzne
 9. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva

Zápisnica na stiahnutie: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2021-02-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-overena.pdf

Skrátené praktické informácie zo zasadania predsedníctva:

Správa o činnosti

 • získali sme dotáciu na rok 2021
 • pripomienkovali sme HDH-IAA pravidlá pre 3D lukostreľbu
 • pripravuje sa spustenie Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D

Súťažný poriadok SLA 3D pre rok 2021.

https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/sutazny-poriadok-2021-na-sutaze-v-posobnosti-sla-3d.pdf

 • súťažný poriadok vpodstate kopíruje minuloročný súťažný poriadok. Zmeny:
 • Slovenský pohár je možné postaviť aj na 34 terčov (zostávajú možnosti 28,30,32 terčov)
 • MSR sa povinne stavajú na 2 kolíky kvôli plynulosti
 • zavádza sa novinka: Súťaž klubových tímov! Bude zaujímavou súťažnou disciplínou, stmelí kluby, keďže budú bojovať za spoločný cieľ. Navyše v každom tíme musí byť zastúpený kadet, žena, kladka resp. CRB, luk s karbónovými šípmi, ako aj strelec s drevenými šípmi. Podporí sa rozmanitosť a súdržnosť jednotlivých klubov. (podrobnosti viď bod 4.3 na strane 7 Súťažného poriadku 2021).
 • na MSR sa maximálny počet účastníkov zvyšuje na 280, na SP znižuje na 260.

Nominácia členov do HDH-IAA BOD and Committies

Už 5 rokov nemáme v orgánoch HDH IAA žiadne zastúpenie. Tak sa pokúšame požiadať o donominovanie 2 členov: Petra Málka a Dušana Horvátha vrámci ešte tohto funkčného obdobia.

Čerpanie rozpočtu v roku 2021

V mesiaci február budem obstarávať lukostrelecký materiál (3D terče i terčovnice), stuhy na medaile, kolíky na súťaže, zástavy atď.


Peter Málek - predseda SLA 3D

.

Posted in Dôležité, Komunikačná komisia on feb 05, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba