SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

2. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2021

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 23.3.2021. Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Obsah zasadania:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS
 3. SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2021 - dodatok
 4. Prijatie nových klubov do SLA 3D
 5. Dohoda o spolupráci s WFEA
 6. Smernica CTM pri SLA 3D
 7. Návrh na úpravu Smernice pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D
 8. Termín ďalšieho online stretnutia predsedníctva

Zápisnica na stiahnutie: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2021-03-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3doverena.pdf

Krátka rekapitulácia:

 • bolo potrebné upraviť Súťažný poriadok pre Slovenský pohár SLA 3D - vzhľadom na pandemické opatrenia (povoliť letmý štart, aby obed nebol povinnou súčasťou, ceremoniál vyhodnotenia môže byť zrušený)
 • prijali sme nový klub: Spolok priateľov lukoskel'by Baka - ljász barátok társasága Baka
 • prijala sa smernica pre Centrum talentovanej mládeže pri SLA 3D, ktorá vymedzí základný rámec fungovania (prípravný výbor CTM pracujem už od decembra)
 • upresnila sa smernica pre priznávanie výkonnostných tried v pôsobnosti SLA 3D

Peter Málek - predseda SLA 3D

.

Posted in Dianie v SLA3D on mar 24, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba