SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

2. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2022

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 29.3.2022.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF tu:

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu 1
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania predsedníctva SLA 3D 3
 3. Zaradenie súťažných sérií medzi súťaže, na ktorých je možné získať III.VT. 4
 4. Prijatie nového členského klubu 5
 5. Nákup terčov a terčovníc 6
 6. Zmena nastavenia na prihlasovanie na súťaže 7
 7. Schválenie členov CTM SLA 3D 2022 8
  • Členovia CTM 2021 so žiadosťou pokračovať: 8
  • Vyradenie z CTM: 8
  • Nové žiadosti o členstvo v CTM – splnené podmienky: 9
  • Nové žiadosti o členstvo v CTM – podmienečné prijatie: 9
 8. Zmena rozpočtu SLA 3D 10
 9. Možné riešenia veľkého počtu záujemcov o účasť na SP a MSR 11
 10. Ostatné, diskusia 15

Čo bolo najdôležitejšie?

 • Južná 5-ka, SSP a 3D West Cup sú súťaže, kde môžete získať VT
 • podporujeme kluby, opäť im kupujeme terčovnice
 • do majetku SLA 3D nakúpime nové terče
 • zmení sa nastavenie na prihlasovanie na súťaže - prihlasovanie na súťaž sa umožní až vtedy, ak budú k dispozícií všetky požadované údaje! Pretože teraz sa často stávalo, že sa prihlasovalo a ani sa nevedelo, kde to bude, aké budú pravidlá apod.
 • pre činnosť CTM sa schválili noví členovia
 • z vyššieho príjmu z reklamy a z dotácie sa vyčlenilo viac prostriedkov na nové funkcie na webe (k tomu ešte zašleme info predsedom klubov, ako aj na webe).
 • načali sme diskusiu o riešení problémov s veľkou účasťou na súťažiach SP a MSR, ktorá sa už organizačne veľmi ťažko zvláda

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Organizačná komisia on apr 27, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba