SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

5. zasadanie predsedníctva SLA 3D

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 28.5.2020.

Prerokovali sme 12 bodov, medzi najdôležitejšie patrilo prijatie dodatkového rozpočtu reflektujúceho poskytnutú dotáciu, ako aj boli dohodnuté nové termíny troch preložených kôl SP.

Zápisnicu zo zasadania nájdete tu: http://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2020-05-28-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3doverena.pdf

Všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Obsah zasadania:

 1. privítanie, voľba zapisovateľa, overovateľa
 2. informácia predsedu o práci a aktivitách SLA 3D v poslednom období
  • Zmena sídla
  • Spoločná aktivita so SLZ voči ministerstvu ohľadom povolenia súťaží
  • Licencie HDH na rok 2020
 3. Návrh dodatkového rozpočtu na základe poskytnutej dotácie
  • Rozdelenie sumy 12776 EUR, ktorú dostaneme z MŠVaV SR tak, aby suma bola rozdelená tak, aby reflektovala, za čo sme dostali dotáciu, aby to malo zmysel aj pre budúcnosť:
  • Za podporu aktívnych športovcov do 23 rokov
  • Za podporu najlepších športovcov (základ pre tvorbu reprezentácie SLA 3D)
  • Podpora klubov s deťmi nákupom terčovníc
  • Materiálne vybavenie pre súťaže spoluorganizované so SLA 3D - SP a MSR: obstaranie kvalitných 3D terčov na požičiavanie pre organizátorov súťaží zdarma
  • Vytváranie rezervy pre organizátora Grand Prix
  • Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 11 000 eur
 4. Smernica pre obstarávanie
 5. Súťažný kalendár – úprava termínov kôl SP 2020 s prioritou zorganizovať 8 kôl, ako bolo pôvodne v pláne. Dohodnuté nové termíny preložených súťaží!
 6. Odporúčané varianty pre organizáciu súťaží v dobe, kedy bude limitovaný počet účastníkov na súťaži súčasne.
 7. Informovanie o postupnosti krokov pri výbere nového loga, predstavenie členov pracovnej skupiny
 8. Reprezentácia SLA 3D – vytvorenie pracovnej skupiny
 9. Vytvorenie pracovnej skupiny na spoluprácu a zjednotenie 3D súťaží SLA 3D a SLZ pre rok 2021.
 10. Výkonnostné triedy
 11. Hodnotiaci formulár na súťaže SP
 12. ďalšie zasadanie predsedníctva prebehne už 4.6.2020

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on máj 30, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba