Darujte našim mladým lukostrelcom 2% dane!

Milí priatelia lukostreľby,

Aj keď takmer každý rieši aktuálnu virologickú situáciu, rád by som vás poprosil a upozornil, že termíny na darovanie 2% daní sa nezmenili: do 31.3. (živnostníci) alebo do 30.4. (zamestnanci). Tak ak môžete prispejte svojimi 2% na letné sústredenie mladých lukostrelcov.

A tu je pôvodný oznam z februára: Radi vám oznamujeme, že aj v roku 2020 sa SLA 3D stala príjemcom 2% dane za rok 2019. Pokiaľ by ste mali takú možnosť, budeme veľmi radi a svoje 2% nenecháte prepadnúť a podporíte nás aj Vy.

Na Výročnej členskej schôdzi SLA 3D, ktorá sa konala 17.11.2019 vo Zvolene sa dohodlo, že celý výnos z 2 % sa použije na pokrytie časti nákladov, ktoré budú spojené s letným sústredením detí. Pomôžeme takto spoločne našim mladým lukostrelcom, aby sa mohli zúčastniť sústredenia a až tak to nezasiahlo rozpočet ich rodičov. Sústredenie sa bude konať od 18.7.2020.

http://www.archery3d.sk/sutaz/sustredenie-mladych-lukostrelcov-2020-5-letny-tabor

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, či to bude malá, či väčšia čiastka! A ak nemôžete darovať Vy, skúste sa spýtať svojich známych, ktorí by nás mohli takto podporiť.

AKO POSTUPOVAŤ?

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania (rovnako ako pri právnických osobách je vyhlásenie už súčasťou daňového priznania).

  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE

  • Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (stačí poslať aj poštou, prípadne osobne).

Podnikatelia, živnostníci, právnické osoby apod., všetky tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Toto sú údaje, ktoré sa vpisujú do tlačív, či daňových priznaní:

IČO: 36075809

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Adresa: Juraja Jánošíka 881/21, Varín 01303


Ešte raz ĎAKUJEME!

Ing. Peter Málek - predseda a hospodár SLA 3D


Snímka2.jpg

(foto zo sústredenia v lete 2017)

5c6d4c1babe3a368128273.jpg

(foto zo sústredenia v lete 2018)

5d4548905ccbe715077165.jpg

(foto zo sústredenia v lete 2019)


20170223172010_2percenta2014.jpg

Posted in Nezaradené, Hospodárska komisia on mar 13, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba