SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

General meeting HDH-IAA, zmeny pre rok 2022

Milí členovia SLA 3D,

v piatok 15.10.2021 prebehol General meeting HDH IAA, ktorý prerokoval najmä rôzne návrhy a zmeny pravidiel. Mali sme tam aj my veľa návrhov (ktoré sme zaslali na HDH ešte začiatkom roku - tu však procesy trvajú oveľa dlhšie, časť sa prerokovala v auguste, zvyšok teraz), z ktorých sa niektoré podarilo presadiť, niektoré nie.

Okrem našich návrhov tam bolo aj viacero návrhov z iných členských organizácií, či od prezidenta HDH IAA.

V krátkosti tu sú hlavné zmeny, ktoré budú platiť pre rok 2022 (predpokladáme, že zmeny budú zohľadnené v upravených pravidlách HDH IAA). Ďakujem za naše zastupovanie i report Filipovi Schwarzovi, nakoľko nik z predsedníctva sa v tomto preloženom termíne nemohol zúčastniť.

 • 7.13.13 - Proposal Valid points
  Nebudú sa udeľovať medaile súťažiacim, ktorí strieľajú napr. iba jeden deň na GP/MS/ME apod. Strelec musí absolvovať celú súťaž, všetky okruhy, inak sa mu výsledok nuluje.

 • 8.1.1 - CRB Limited
  Od 1.1.2022 budú už len kuše limitovane na max. 165J. Pôvodne navrhované prechodné obdobie nebude, nakoľko samotní kušisti ho nechceli.

 • 8.2.6, 8.2.7
  Pridá sa len pravidlo "Facewalking not allowed" pre TRRB a TRLB Do general pravidiel sa prida pravidlo o prelepovaní madla, ak má značky.

 • 8.2.9
  CRB - prekopanie pravidiel ohľadom šípov.

 • 8.3.1.1 - Age class
  Zmena vo vekových kategóriách - Veteráni budú 55+ , rozhodovať bude vek ku dňu súťaže, nie k 1.1.! Neschvalene - Mini vek na 8 rokov, zostáva minimum 10 rokov pre MS/ME.

 • 9.3.1.2 - Targets,
  dva kolíky, strieľaš na ľavý a pravý podľa toho, kde stojíš - návrh sme stiahli, pretože sa shválila možnosť vyťahovania šípov.

 • 9.8 - Arrow removal
  Schvalene v nasledujucej forme: The archers that hasn't shot yet can request the scoring and withdrawal of the arrow(s) if atleast half of the group shot. Only the archer(s) who have already shot the target may go to the target for scoring. (lukostrelci si budú môcť vytiahnúť svoje šípy, ak už strieľala polovica skupiny - napr. malý terč nablízko a 11-tka plná...)

 • 10.3 - Score cards
  Schvalene - karty sa rozdajú na letmom štarte na mieste, alebo dopredu - všetky naraz - pri registracii (terajší stav)

 • 10.10 - Scoring of doubtful arrows
  Ak je nejasné, aká je bodová hodnota, tak sa hlasuje, - v pripade 50:50 sa zapíše vyššia hodnota, hlas má aj ten človek o ktoreho šíp sa jedná, resp. hlasuje každý v skupine

Členovia SLA 3D v komisiách HDH IAA.
SLA 3D nemalo už roky zastúpenie v komisiách a vedení HDH IAA, podarilo sa nám tam presadiť 2 zástupcov.

Boli schválené nasledovné nominácie:

 • ING. DUŠAN HORVÁTH - Developement and General Rules Committee
 • ING. PETER MÁLEK - 3D Committee

Odvody a členstvo:

 • organizátor GP/MS/ME odvedie 13% štartovného do HDH IAA (bolo 10%)
 • budú zrušené medzinárodné licencie HDH IAA, ľahšie sa bude dať prihlásiť na súťaž.

Akonáhle budú nové pravidlá HDH IAA aktualizované, preložíme ich do slovenčiny, navrhneme národné úpravy, dáme schváliť klubom a do jari schválime aj pre SLA 3D.

Som rád, že sa nám podarilo upresniť a zmeniť viacero pravidiel.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on okt 18, 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba