Grantový program Talent novej Európy

Milí lukostrelci,

rád by som vám predstavil grantový program Talent novej Európy, pomocou ktorého je možnosť získať pre mladých lukostrelcov finančnú podporu. Ide o program koncipovaný pre individuálnych žiadateľov (nie pre asociáciu ako celok).

Talenty Novej Európy je grantový program (ďalej tiež ako „program“), ktorý realizujú spoločne Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány, Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO 31 782 876, zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-96/129, a spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej tiež ako „vyhlasovatelia programu“). Jeho cieľom je pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom, aby mohli ďalej rozvíjať svoj talent. Podpora je rozdelená do troch oblastí: veda, umenie a šport. Celková suma určená na podporu mladých talentov spolu pre všetky tri oblasti je 66 tisíc eur. Uchádzači/uchádzačky, ktorí/ktoré splnia podmienky a budú vybraní/vybrané odbornou porotou, dostanú ponuku získať finančný príspevok (grant), ktorý môžu použiť na úhradu nákladov spojených s rozvojom svojho talentu.

PRAVIDLÁ PROGRAMU ŠPORT 2021 - klikni TU:

Verím, že niekomu z vás táto rada pomôže a podarí sa získať finančný príspevok.

Ďakujem Diane Hamáry Gurovej za dobrý tip.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on feb 15, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba