Opatrenia na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D 2020, zasadanie predsedníctva

Vážení lukostreleckí priatelia,

už počas tejto soboty nám začne najväčšie 3D lukostrelecké podujatia na Slovensku - MSR SLA 3D v Dechniciach na Planinke.

V pondelok zasadlo predsedníctvo SLA 3D, ktoré sa venovalo aj aktuálnym hygienickým opatreniam, ktoré je potrebné dodržiavať na hromadných a športových podujatiach. Zápisnica zo 14.9.2020 na stiahnutie tu:

POVINNÉ RÚŠKO NA ZAHÁJENIE A REGISTRÁCIU MSR

Predsedníctvo SLA 3D žiada o dodržanie nasledujúcich opatrení:

 • Organizátor zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov na ruky pre súťažiacich
 • Organizátor zabezpečí, aby sa nepodávali pri odovzdávaní medailí ruky
 • Organizátor zabezpečí, že osoby pri registrácií a kontrole náradia, ako aj ostatné osoby budú mať ochranné rúško
 • Súťažiaci sú povinní mať nasadené rúško pri registrácií, kontrole náradia a zahájení
 • Dodržiavať odstup 2 metre, ak je to možné
 • Organizátor aj súťažiaci sú povinní aj naďalej dodržiavať všetky aktuálne nariadenia ÚVZ SR

Chceme každého požiadať o pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení. Bude nás tam okolo 300 ľudí, tak si nemôžeme dovoliť dať na jedno miesto také veľké množstvo ľudí bez opatrení. Súťažiť a strieľať sa už bude samozrejme bez rúšok. Prineste si prosím svoje rúška. Organizátor pre zábudlivcov zabezpečil rúška.

KONTROLA ALKOHOLU

Predsedníctvo SLA 3D schválilo zmenu bezpečnostnej smernice v časti na kontrolu alkoholu.

Bod 6.1. bol doplnený o nasledovný text:

Organizátor vykoná dychovú skúšku na alkohol

 • podľa vlastného uváženia u námatkovo vybraných účastníkov podujatia.
 • povinne u každého účastníka podujatia, voči ktorému vznikne podozrenie, že požil alkohol (ak ho napríklad niekto pri tom videl).
 • V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky musí organizátor účastníka súťaže vykázať z priestoru súťaže. Ak ide o súťažiaceho strelca, musí byť aj vylúčený zo súťaže. Ak sa ktorýkoľvek účastník podujatia odmietne podrobiť dychovej skúške, organizátor ho musí vykázať z priestoru súťaže. Ak ide o súťažiaceho strelca, musí byť aj vylúčený zo súťaže. O výsledkoch vykonaných dychových skúšok a uložených sankciách organizátor napíše zápis, ktorý po skončení podujatia zašle predsedníctvu SLA 3D, ktoré v prípade, že sa jedná o člena SLA 3D, zváži ďalšie sankcie v zmysle stanov SLA 3D.

Odôvodnenie: Incidenty s alkoholom sú spojené s konfliktnými, nepríjemnými situáciami, ktorým sa ľudia majú tendenciu vyhnúť. Priestupcovia bývajú agresívni a útočia na organizátora, ktorý je povinný takýto priestupok riešiť. Je preto správne poskytnúť organizátorovi záväzný postup, o ktorý sa môže oprieť, aby jednoznačne vedel, kedy svoju povinnosť splnil a nebol obviňovaný zo svojvôle. Okrem toho je potrebné, aby sa preventívne opatrenia stali štandardnou súčasťou konania podujatí a aby si na ne strelci zvykli.

Vzťah k MSR: Do majetku SLA 3D boli zakúpené 2 alkoholtestery, ktoré bude mať k dispozícií hlavný rozhodca a bude ich počas súťaže MSR aj používať! Veríme, že ani na MSR ani do budúcnosti sa už problémy s alkoholom pred a počas súťaže už nebudú vyskytovať!

ImgW.jpg


ZHRNUTIE ZASADANIA PREDSEDNíCTVA SLA 3D ZO 14.9.2020

Zápisnica zo 14.9.2020 na stiahnutie tu:

Okrem vyššieuvedených bodov sa prerokovali nasledovné body:

 • Zmena rozpočtu - navýšenie na položku pohárov na MSR/SP - vybrané hodnotnejšie poháre so soškou lukostrelca na MSR, väčší počet pohárov ako v minulosti
 • PODPORA PRE KLUBY - Nákup sád testovacích šípov pre kluby - SLA 3D nakúpi sady mäkkých testovacích šípov od 1000 – 1800 (5 druhov spinov po 6 kusov šípov - v sade 30 šípov, na vyskúšanie šípov, ktoré sú vhodné najmä pre deti). Účelom je, aby v kluboch, ktoré sa významne venujú strelcom detských kategórií, mali možnosť vyskúšať šípy rôznej tvrdosti a nájsť pre dieťa najvhodnejší šíp (nepoužívali by sa na strieľanie, ale na testovanie, aby to mohli kluby používať dlhodobo). Sady sa zakúpia pre 12 klubov, ktoré majú majú k 14.9.2020 najviac členov SLA3D vo vekovej kategórií deti+kadeti.
 • Formát Slovenského pohára SLA 3D pre rok 2021 – vyhodnotenie ankety. Názory z ankety boli protichodné – 219 členov sa v ankete vyjadrilo v podpore terajšieho systému (všetky kolá podľa HDH pravidiel), 191 sa vyjadrilo bola za zmenu (4 súťaže HDH, 4 WA/IFAA). Predseda SLA 3D akceptuje stanovisko väčšiny členskej základne a počas svojho volebného obdobia už otázku zmeny pravidiel SP a MSR nebude z vlastnej iniciatívy otvárať.
 • Veková divízia junior pre SP / MSR 2021 - otvorenie diskusie ohľadom zavedenia vekovej kategórie junior pre SP a MSR SLA 3D v roku 2021, rozhodne sa na VČS.
 • 8.kola Slovenského pohára – v Malinove, ktoré sa malo konať 10.10.2020, nie je možné zorganizovať kvôli zákazu (COVID opatrenia, červená zóna), v rovnakom dátume sa hľadá náhradná lokalita. Ešte v pondelok 14.9. boli oslovení predsedovia klubov, či sa nenájde klub so záujmom o organizovanie súťaže SP. Uzávierka záujemcov je v piatok 18.9.2020.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité on sep 16, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba