SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Pracovné stretnutie predsedov klubov na tému: Možnosti organizácie a prihlasovania sa na súťaže SP a MSR v roku 2023

Predseda SLA 3D pozval na 26.5.2022 predsedov klubov SLA 3D na online pracovné stretnutie, kde im predstavil sedem modelov, ako by sa dalo vyriešiť problém s priveľkým záujmom na súťaže SP a MSR v roku 2023. Vzhľadom na záujem o SP/MSR, kde sa už počty súťažiacich ťažko zvládajú, je potrebné vyriešiť aj túto problematiku.

Na spracovanie tejto agendy bolo vyzvané predsedníctvo SLA 3D ešte na Výročnej členskej schôdzi 17.11.2021. Danú problematiku začalo spracovávať a prerokovalo ju už predsedníctvo SLA 3D a predseda SLA 3D predložil tieto modely aj predsedom klubov.

MODELY RIEŠENIA ORGANIZÁCIE A PRIHLASOVANIA NA SP/MSR 2023

Predsedovia klubov uznali a súhlasili, že najvhodnejšie bude zrealizovať navrhovaný model, kde by sa na súťaže SP a MSR prednostne prihlasovali lukostrelci s minimálnou výkonnosťou (viď Model 7 z prezentácie).

Predsedníctvo SLA 3D bude na základe toho ďalej pracovať na prepracovaní systému tak, aby mohol byť tento nový systém spustený k 1.1.2023.

informoval: Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D on jún 01, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba