SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Pravidlá finálových rozstrelov na MMSR 2017 Spišské Vlachy

Milí lukostrelci,

o týždeň tu máme Majstrovstvá Slovenska SLA 3D. Keďže dospelí (seniori a veteráni) budú strieľať aj finálové rozstrely na 6 šípov, tak prikladáme znenie pravidiel pre finálové kolá.

Väčšina sa s tými to finálovými streľbami stretá raz za rok, tak je dobré si pripomenúť, ako to bude prebiehať. Pretože bude približne 11 finálových kôl, bude potrebné zabezpečiť, aby sme to odstrieľali čo najplynulejšie.

Od strelcov sa očakáva, že budú mať na finálový rozstrel pripravených 6 šípov a už počas streľby predchádzajúcej skupiny sa budú zdržovať a čakať na svoj štart v zóne na to vyhradenej. Aby po odstrieľaní jednej skupiny mohla ihneď nastúpiť ďalšia skupina.

7.13 Pravidlá pre finálové kolá

Vzdialenosti budú zvolené podľa kategórie.

7.13.1 Do finálového kola postupuje v každej kategórii 6 najlepších strelcov z kvalifikácie.

7.13.2 Strieľa sa na 6 3D terčov. Jeden ďalší terč musí byť pripravený na prípadné rozstrely.

7.13.3 Každý súťažiaci musí mať 6 šípov podpísaných jeho iniciálami.

7.13.4 Strelci vo finálovom kole majú 3 minúty na posúdenie vzdialeností všetkých šiestich terčov. Strelci si môžu robiť poznámky pre vlastnú potrebu. Akákoľvek diskusia o vzdialenostiach s ostatnými súťažiacimi alebo divákmi je zakázaná.

7.13.5 Po uplynutí týchto 3 minút sa strelci odoberú k im určenému kolíku. Čas na streľbu je 1 minúta na každý z terčov (spolu 6x 1 minúta). Začiatok a koniec času na streľbu bude oznámený zvukovým signálom.

7.13.6 Dvaja rozhodcovia (na IAA podujatiach) a jedna osoba poverená vyťahovaním šípov sa odoberú k terčom. Rozhodcovia ukážu skóre zdvihnutím tabuľky formátu A4, zobrazujúcej dosiahnutý počet bodov (0/5/8/10/12). Rozhodcovia sú vždy povinní vyplniť bodovačky, ktoré budú považované za oficiálny výsledok.

Toto skóre bude zobrazené na veľkej výsledkovej tabuli. Hlásateľ bude informovať publikum o priebehu súťaže.

7.13.7 Každý súťažiaci strieľa na čistý terč (bez šípov). (Výnimkou je súťaž družstiev, kde všetci štyria súťažiaci daného družstva strieľajú na ten istý terč.) Pred ďalšou streľbou musia byť poverenou osobou všetky šípy z terča vytiahnuté.

7.13.8 Veľká výsledková tabuľa musí zobrazovať mená, skóre dosiahnuté v kvalifikácii, aktuálne skóre a priebežné skóre súťažiacich. Výsledok z finálového kola sa pripočítava k výsledku z kvalifikácie.

7.13.9 Bodové hodnoty zón na terči vo finálovom kole sú: 0/5/8/10 a 12 (stredový kruh oblasti 10).

7.13.10 Diváci by mali vidieť terče najlepšie ako je to možné.

7.13.11 Všetci účastníci finálového kola musia zostať v na to určenom priestore v areáli súťaže až do úplného ukončenia streľby.

7.13.12 Finálové kolo je neoddeliteľnou súčasťou súťaže. Všetci kvalifikovaní strelci sú povinní sa ho zúčastniť. Neprítomní finalisti budú nahradení nasledujúcimi v poradí z kvalifikácie.

V prípade že sa z akéhokoľvek dôvodu finálové kolo neuskutoční, za oficiálne a definitívne sú pokladané výsledky z kvalifikácie.

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Technická komisia on aug 18, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba