Riadiace dokumenty SLA3D

Milí lukostrelci,

predsedníctvo SLA3D pripravilo a schválilo sadu riadiacich dokumentov, ktoré upravujú najdôležitejšie oblasti činnosti tohto združenia. S ich pomocou si budeme rozumieť pri všetkom, čo okolo lukostreľby robíme a budeme sa to snažiť robiť čoraz lepšie.

Používajme tieto dokumenty ako nástroj pre zlepšenie a zefektívnenie. Vyskúšame, vyhodnotíme a vylepšíme. Dušan

Súťažný poriadok hádam najzaujímavejší dokument dôležitý pre každého účastníka súťaží v 3D lukostreľbe. Jeho obsah je dielom technickej komisie, ktorú vedie Peter Vilím O súťažný poriadok sa opiera Vykonávací pokyn pre kontrolu lukostreleckého náradia.

Bezpečnostná smernica – prečítajte si ju, vyhlásenie o jej dodržiavaní je podmienkou obdržania licencie strelca SLA3D.

Hospodárska smernica – v zmysle stanov upravuje pravidlá gazdovania. Nad jej plnením starostlivo bdie hospodárska komisia vedená predsedom SLA3D Jožkom Ďugelom a nad ňou revízor združenia Jožko Matejov.

Komunikačná smernica – upravuje pravidlá narábania s informáciami tak, aby sme vovnútri združenia neboli odkázaní na “jedna pani povedala” a aby sme zvonka boli čitateľní ako užitočná a silná športová organizácia. Plnenie tejto smernice zabezpečuje Robo Paškuliak a ním vedená komunikačná komisia.

Organizačná smernica – popisy a pravidlá činností, ktoré z milej skupiny kamarátov robia akcieschopnú a silnú organizáciu. Po čase uvidíme, či sme naozaj schopní ťahať za jeden povraz jedným smerom. O užitočné používanie a vylepšovanie tejto smernice, ako aj o celkovú kvalitu riadiacich dokumentov SLA3D sa stará organizačná komisia, zatiaľ jednočlenná: Dušan Franců

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on feb 20, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba