Výborná správa pre SLA 3D - bola nám schválená dotácia vo výške 12776€

Milí členovia SLA 3D,

v tejto zvláštnej dobe vám chcem zdieľať svoju radosť z toho, že sa nám v tomto roku druhýkrát v histórií podarilo získať dotáciu pre našu organizáciu. Dňa 20.1.2021 bola ministrom školstva schválená dotácia pre SLA 3D vo výške 12667 EUR!

Je fajn, že to vieme už teraz. Môžeme zatiaľ v tomto "mimosúťažnom" období pripraviť všetko k skorému čerpaniu. V takom zmysle, aby sa na jar (keď dúfame) sa spustí opäť súťaženie, sme mohli už naplno využívať materiál, ktorý nakúpime z tejto dotácie.

Navyše rezerva cca. 10.000€, ktorú máme na účtoch, sa nemusí v roku 2021 použiť, odložíme si ju a použije sa v takých rokoch, keď sa nedostaneme po dotáciu.

Rozpočet SLA 3D bol schválený na VČS 17.11.2020. Predkladal som ho tak, že tam boli 2 varianty: jeden variant bez dotácie a jeden variant s dotáciou. Aby sme boli pripravení na oba varianty. Viď schválený rozpočet tu: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c-5-zapisnice-vcs-plan-rozpoctu-2021.pdf

Tým, že sme získali dotáciu, tak môžeme počítať aj s výdavkami, ktoré tým boli podmienené.

Čo sa bude tým pádom financovať "navyše?":


 • Nákup 3D terčov (na požičanie zdarma na SP/MSR pre organizátorov).
  • Pôvodná suma: 500 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 1500 EUR, celková suma: 2000 EUR
  • Poznámka: budeme sa snažiť nakúpiť terče strednej a malej veľkosti tak, aby sa do 1.kola SP mohli už používať

 • Podpora Centra talentovanej mládeže SLA 3D
  • Pôvodná suma: 1260 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 740 EUR, celková suma: 2000 EUR
  • Poznámka: navýšenie sa využije na prácu CTM - napr. na ďalšie sústredenie

 • Reprezentačné dresy (pre 40 reprezentantov prihlásených na MS HDH v Maďarsku s najlepšími výsledkami)
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 960 EUR, celková suma: 960 EUR
  • Poznámka: aktuálne získava repre dres 21 najlepších športovcov - ako dočerpanie rozpočtu z roku 2020 - čo nemá súvis s touto ďalšou podporou.

 • Materiálna podpora klubov (nákup terčovníc)
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 2000 EUR, celková suma: 2000 EUR
  • Poznámka: terčovnice 10 najaktívnejším klubom s deťmi - po 3 terčovnice pre každý klub, štatistika klubov, ktorých sa to týka, sa vypracuje neskôr.

 • Lukostrelecké sústredenie pre dospelých
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 800 EUR, celková suma: 800 EUR
  • Poznámka: preplatenie nákladov na plánované víkendové sústredenie dospelých (3-dňové spojené podujatie / výmena skúseností trénerských/ metodických/ inštruktori lukostreľby poradiť si navzájom (certifikát)/poraďme si navzájom, bohatý program, tréning na okruhu na konci víkendu)

 • Licenčný poplatok na Grand Prix
  • Pôvodná suma: 0 EUR
  • Navýšenie z dôvodu získania dotácie: 500 EUR, celková suma: 500 EUR
  • Poznámka: Predpokladáme, že v rokoch 2022/23 sa v SR usporiada Grand Prix HDH IAA. Licenčný poplatok 1500 EUR by uhradila namiesto organizátorského klubu SLA 3D. Na to sa vytvára rezerva. V roku 2020 sa odložilo na tento účel 500 EUR, s rezervou vytvorenou v roku 2021 to bude už 1000 EUR.

V najbližších týždňoch obstaráme potrebný majetok, aby bol k dispozícií čím skôr.

Taktiež sa budeme snažiť oslovovať firmy a sponzorov so žiadosťami o podporu SLA 3D. Pokiaľ sa podarí získať ďalšie financie, tak by sme postupovali v zmysle rozpočtu na podporu:

 • centra telentovanej mládeže
 • podpory lukostrelckého sústredenia pre dospelých
 • preplatenia štartovného najúspešnejším reprezentantom na HDH MS v Maďarsku
 • nákupom ďalšieho lukostreleckého materiálu
 • nákup reprezentačných tričiek ďalším reprezentantom na MS HDH v Maďarsku

Verím, že som Vás potešil. Financovanie 3D lukostreľby a SLA 3D je pre rok 2021 zabezpečený. Už sa môžeme len sústrediť na súťaženie.

Všetci veríme, že od jari sa súťaže opäť začnú a budeme sa môcť venovať tomu, čo nás baví. Našej krásnej záľube - 3D lukostreľbe.

Peter Málek - predseda a hospodár SLA 3D

.

Posted in Dôležité, Hospodárska komisia on jan 24, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba