Výročná členská schôdza SLA 3D - čo priniesla?

Milí členovia SLA 3D,

v tradičnom termíne - dňa 17.11.2021 prebehla VČS SLA 3D. Už druhýkrát online formou. Rád by som v skratke zhrnul, o čom sme tam rokovali.

Na VČS sa zúčastnilo 22 zástupcov klubov a individuálnych členov. Zastupovali celkovo 404 našich členov.

Správa o činnosti SLA 3D 2021

Správa o hospodárení SLA 3D 2021

Revízna správa

Plán činnosti 2022

 • súťaže (SP, MSR, v pôsobnosti - Južná5, SSP, 3DWC), Grand Prix
 • CTM, kurz inštruktorov lukostreľby, sústredenie dospelých, kurz rozhodcov
 • podpora športovcov (podpora mládeže do 23 rokov na súťaže zdarma, rovnako aj súťažiacich nad 70 rokov, podpora najlepších na MS, podpora víťazov SP)
 • podpora klubov (terčovnice zdarma, bezplatné požičanie materiálu na organizovanie súťaží, platba štartovného kartou)
 • zlepšenie materiálneho vybavenia (2 stany, 3D terče, stuhy)
 • ostatné (preprogramovanie webu, návrh lukostreleckých búnd, podpora žiadateľov o GP/MS, udržiavanie dobrej spolupráce so SLZ a zahraničným organizáciám)
 • https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c4-vcs-plan-cinnosti-sla-3d-2022.pdf

Plán rozpočtu 2022

Diskusia k vopred zaslaným bodom: Po diskusií boli prijaté tieto uznesenia:

 • VČS žiada predsedníctvo, aby primerane zapracovalo do súťažného poriadku pre rok 2022 návrh Márie Málek ohľadne správania sa sprevádzajúcich osôb na trati.
 • VČS žiada predsedníctvo, aby primerane zapracovalo do súťažného poriadku a manuálu pre zostavovanie skupín pre rok 2022 návrhy Petra Máleka, Jany Harabinovej. a Martina Karasa ohľadne zostavovania skupín tak aby sa oproti súčasnému stavu zlepšilo obmieňanie zloženia skupín.
 • VČS žiada predsedníctvo, aby primerane zapracovalo do súťažného poriadku pre rok 2022 oddelenie štartovného a stravného a zavedenie dobrovoľného objednávania stravy pre Súťaže SP a MSR.
 • Štartovné na SP 2022: Deti: 6 EUR Kadeti: 8 EUR Dospelý: 12 EUR (cena bez stravy)
 • štartovné na MSR 2022: Deti: 13 EUR Kadeti: 18 EUR Dospelý: 26 EUR (cena bez stravy)
 • VČS žiada predsedníctvo, aby zabezpečilo pre rok 2022 zavedenie nultej výkonnostnej triedy, ktorej dosiahnutie bude podmienkou účasti na súťažiach SP a MSR v roku 2023.

Kalendár súťaží SP a MSR:

Kolá SP:

 1. kolo - 26.03.2022 – LK Varín
 2. kolo - 16.04.2022 – LK Bašta Rimavská Sobota
 3. kolo - 28.05.2022 – LK Topoľ
 4. kolo - 19.06.2022 – LK Hubert Arrows 6
 5. kolo - 16.07.2022 – LK Nimród Veľké Kapušany
 6. kolo - 20.08.2022 – LK Fiľakovskí vlci
 7. kolo - 17.09.2022 – LK Dobšiná
 8. kolo - 01.10.2022 – Horné Húščie 3D - finále

MSR: 13.-14.08.2022 – Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy

VŠETKY PODROBNÉ DOKUMENTY Z VČŠ nájdete v Riadiacej dokumentácií https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

VCS.JPG

HLASOVANIA:

Zverejňujeme aj hlasovania jednotlivých účastníkov: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/sla3d-vcs-2021-prezencna-listina-a-zaznam-o-hlasovani-hlasovanie.pdf

VIDEO ZÁZNAM z VČS:

Väčšina priebehu VČS je nahraná na našom youtube (2 videá): https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA Pre technické problémy sa nepodarila nahrať úvodná časť VČS so správou o činnosti a hospodárení 2021, zvyšok tam nájdete.

DISKUSIA.JPG


Ďakujem všetkým prítomným na VČS!

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on nov 23, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba