SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Zápisnica - Výročná členská schôdza SLA 3D 2019

Milí členovia SLA 3D,

dňa 17.11.2019 prebehla vo Zvolene Výročná členská schôdza SLA 3D.

Na schôdzi sa zúčastnili predsedovia a zástupcovia klubov i individuálnych členovia. Celkovo tak bolo zúčastnených, či zastúpených 463 našich členov.

sla-003.jpg

Počas 8-hodinového rokovacieho maratónu sa prerokoval bohatý progam.

Doterajšie vedenie SLA 3D vyhodnotilo činnosť SLA 3D v roku 2019. Hospodár združenia predniesol správu o hospodárení za rok 2019. Revízor združenia informoval o svojej revíznej správe. Prebehli voľby nového predsedu, členov predsedníctva SLA 3D, ako aj revízora.

Za nového predsedu SLA 3D bol zvolený: Peter Málek

Za členov predsedníctva SLA 3D boli zvolení: Dušan Horváth Jozef Ďugel Dušan Francu Marián Antal

Za revízora SLA 3D bol zvolený: Jozef Matejov

sla-004.jpg

Prerokovali sa aj niektoré zmeny a úpravy stanov SLA 3D. Zmenilo sa sídlo združenia z Varína do Trnovca nad Váhom.

Pred obedom nasledovalo slávnostné vyhodnotenie Lukostrelec roka 2019.

sla-068.jpg

sla-139.jpg

V popoludňajších hodinách bol predstavený bohatý plán činnosti nového vedenia pre rok 2020, návrh rozpočtu. Vyhodnotila sa úroveň organizácie kôl SP i štatistika výkonnosti jednotlivých divízií. Schvaľovali sa pravidlá, poplatky a štartovné do SLA 3D, na SP a MSR. Schválila sa metodika na výber z kandidátov na usporiadanie Slovenského pohára.

sla-028.jpg

Vybrali sa títo organizátori MSR a SP v nasledovných termínoch:

MSR SLA 3D AC Geronimo, Planinka - 19.-20.2020

SP SR

  1. Kolo 29.3.2020 Horné Huščie
  2. Kolo 19.4.2020 LK Epirus
  3. Kolo 23.5.2020 LK Hubert Arrows
  4. Kolo 13.6.2020 LK Arquitis Blatnica
  5. Kolo 18.7.2020 LK Spišské Vlachy
  6. Kolo 22.8.2020 LK Dobšiná
  7. Kolo 5.9.2020 LK Varín
  8. Kolo 10.10.2020 LK Malinovo
Podrobnú správu spolu s prílohami z Výročnej členskej schôdze nájdete v záložke http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia na našej stránke.

Peter Málek

(c)fotografie od rodinky Žitňanskej :-)

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on nov 19, 2019

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba