SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

VÝBEROVÉ KONANIE NA USPORIADATEĽOV ZIMNEJ LIGY 2017/2018

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA USPORIADATEĽOV ZIMNEJ LIGY 2017/2018

.

Kluby, ktoré majú záujem na organizovaní Zimnej Ligy 2017/2018, sa môžu prihlásiť na mailovej adrese sutaze@archery3d.sk a dugel@lukostrelci.sk.

do 22.9.2017. Pre ľahšie spracovanie žiadame aj o zaslanie termínov, počas ktorých by ste chceli súťaž organizovať. Lepšie viacerých možností.

Výber sa uskutoční dňa 23.9. 2017 po preteku vo Varíne.

Podmienkou zaradenia súťaže do kalendára je potrebná úroveň materiálno - technického a organizačného zabezpečenia budúcim organizátorom, vhodný terén, podmienky pre zázemie súťaže (bezpečnosť, dopravná prístupnosť, parkovanie, sociálne zariadenia, stravovanie, ubytovanie, prístrešky pri nepriazni počasia, zdravotné zabezpečenie) a splnenie administratívnych podmienok (získanie potrebných povolení na organizovanie súťaže v 3D lukostreľbe).

Riaditeľ súťaže menovaný organizátorom sa musí písomne zaviazať usporiadať súťaž v súlade so Súťažným poriadkom a Bezpečnostnou smernicou SLA3D (článok 6 Organizačnej smernice SLA3D).

Posted in Nezaradené on aug 29, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba