Zo zasadania HDH IAA - čo nás čaká o rok?

V stredu 17.7.2022 prebehol General meeting HDH IAA - najvyššie zasadanie HDH, ktoré sa koná raz ročne. Prebiehalo kombinovane - online, ako aj s osobnou účasťou, keďže v Maďarsku momentálne prebiehajú historické majstrovstvá. Prítomní boli: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko, Rumunsko, Nemecko, Švédsko, Kazachstan...

HDH meeting.JPG

Vzhľadom k tomu, že som na tomto zasadaní zastupoval Slovensko, tak Vám môžem poskytnúť zopár informácií, čo sme sa dohodli, resp. aké budú zmeny v budúcom roku.

PODUJATIA:

Majstrovstvá Európy 3D - HDH IAA - sa budú konať v Rumunsku. Organizovať sa to bude tak, že najskôr budú historické majstrovstvá a následne 3Dčkové. Historické budú v okolí opevnení mesta, 3D čkové v lese na západ od mesta. žiadosť - ME HDH 2023

Termín pre 3Dčko-vé ME by mal byť 8.-13.8.2023

Mapa, kde budú umiestnené súťaže na ME v Rumunsku v roku 2023: rumunsko.JPG

Grand Prix HDH IAA - Spišské Vlachy

termín: 29.-30.4.2023 (následne v pondelok 1.5. je štátny sviatok, tak to bude super).

ZMENY PRAVIDIEL OD 1.1.2023:

Prerokovávali sa zmeny pravidiel aj historickej, aj 3Dčkovej lukostreľby. Najdôležitejšie zmeny v 3Dčku:

  • bude sa rušiť minimálna vzdialenosť 5 metrov – lebo je veľa možností, ako to merať: či od kolíka, či z výšky strelca, či reálnu vzdialenosť v rovine.

  • Zmena v zložení tímov na MS/ME. Teraz boli iba 2 druhy lukov (takže mohlo byť napr. TRRB 1x a BB 3x). Taktiež CRB bolo iba 1x. CRB sa limitovali rýchlosťou, znížili výkonnosť a tak budú môcť byť 2x v tímoch. Nové pravidlo zloženia tímu bude: Tímy MS/ME - 2 druhy lukov, 2 maximálne z 1 druhu.
  • kuše budú označované opäť CRB, nie CRBL
  • na MS/ME/GP ak budú kolíky dvojmo, tak môže byť 6 strelcov v skupine (inak zostáva 5 strelcov pri 1 kolíku) - toto bol náš slovenský návrh
  • Medaile obdrží iba ten, kto si ich prevezme osobne
  • na MS/ME/GP budú môcť byť používané aj online score bodovačky (1 musí byť papierová - a pri nezhode bodov je papierová dôležitejšia) - toto bol náš slovenský návrh

Toto sú hlavné výstupy zo 4-hodinového podujatia. Riešili sme ešte rozpočet HDH IAA, zhodnotili minulú sezónu, minulé podujatia apod. To najdôležitejšie pre nás je uvedené hore.

Peter Málek - predseda SLA 3D


Počty účastníkov dľa krajín na podujatiach HDH IAA: /je potešujúce, že na MS v Slovinsku teraz v auguste budeme mať najpočetnejšiu výpravu zo všetkých krajín!!! To je paráda!) hdh počty súťažiacich.JPG

2

Posted in Komunikačná komisia on aug 18, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba