SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Ako s deťmi na Majstrovstvá Slovenska SLA 3D

Milí priatelia lukostrelci,

rád by som Vám podal vysvetľujúcu informáciu k tomu, ako budú súťažiť deti na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D vo Valči, ktoré sa budú konať 25.-26.8.2018.

Problematiku štartu detí a spôsobu ich súťaženia na MSR sme prerokovávali na predsedníctve SLA 3D ešte v októbri 2017. Viď zápisnicu: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2017-10-27-zapisnica-predsednictva-sla3d.pdf

Na stretnutí predsedníctva sme prediskutovali niekoľko modelov, ako budú strieľať deti na MSR. Jedným z prvých názorov bolo usporiadať samostatné Majstrovstvá Slovenska iba pre deti a kadetov. Na jednej strane to znie lákavo - deti by strieľali samostatne, v komornejšej atmosfére. A celé by sa to prispôsobilo deťom a kadetom. Určite by to bolo zaujímavé riešenie.

Prečo to takto neprešlo? Na jednej strane je to finančná otázka. Našiel by sa klub, ktorý by organizoval 2-dňovú súťaž pre cca. 70 detí a kadetov? Reálne nám teraz deti štartujú zdarma (platia si iba obedy), kadeti platia za 2-dňovú súťaž bez obedov 10 Eur. Pri cca. 25 kadetoch a 45 deťoch by bol výnos zo súťaže 250 EUR. A za to sa naozaj súťaž nedá urobiť (medaile, trate, opotrebenie terčov, rozdhodcovia atď.). Ďalším negatívom je to, že na MSR chodievajú celé rodiny. A ak by mali ísť rodičia cestovať na 2 dni kvôli dieťaťu a nestrieľali by aj oni, tak je možné, že účasť by bola ešte menšia. Tak účasť 70 detí a kadetov by s vysokou pravdepodobnosťou nebola dosiahnutá. Ale to bol samozrejme iba náš dohad.

Ďalším modelom bolo - ponechať to tak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Čiže skupiny zmiešať - a deti by boli pri strieľajúcom (zväčša rodičovi), či sprievodnej osobe, ktorá s ním ide. Primárne sa skupiny vytvárajú tak, že sa dávajú dospelí do skupín tak, ako sa momentálne nachádzajú výkonnostne v Slovenskom pohári. Takže deti sa už priradia k rodičovi a strieľajú bez svojich kamarátov - konkurentov. A kde môže byť problém? Je ich niekoľko. Napr. deti nevidia, ako strieľajú ich súperi, nie je to boj počas trate, ale len čakanie po súťaži, kto koľko nastrieľal a poprináša z okruhu výsledky. Taktiež máme 2 okruhy v sobotu. Tam môže ísť jedna časť detí na okruh A a potom druhá časť detí na okruh B. V sobotu je to spravodlivé. Ale v nedeľu už sú zadelení buď na jeden, alebo druhý okruh (podľa toho, kam ide jeho strieľajúci rodič). A sami vieme, že 2 trate sa nedajú postaviť úplne rovnako. Vždy jedna ťažšia a jedna ľahšia. Pamätám si MSR vo Varíne 2017, kde jedna trať bola ľahšia a druhá ťažšia. Na ťažšiu boli v nedeľu poslaní tí dospelí, ktorí boli na tom bodovo lepšie po 2 kolách. Smolu mali deti, ktoré sa dostali s nimi na ťažšiu trať. A pritom iné deti z rovnakej divízie luku mali napr. rodiča, ktorý strieľal slabšie, tak sa dostali na ľahšiu trať. Potom časť detí v rovnakej divízií strieľala 2x ťažší okruh a 1x ľahší okruh. Tá šťastnejšia čast detí strieľala 2x ľahší a 1x ťažší okruh. Je to spravodlivé? Pokiaľ by zostal systém, ako doteraz, tak by v tomto vždy mohla byť nespravodlivosť.

V minulom roku som pomáhal priateľom zo Spišských Vlachov na MSR robiť skupiny. Samozrejme sme sa snažili urobiť skupiny tak, aby boli všetci výkonnostne pokope. Problémom boli strelci, ktorí až tak s deťmi "nemusia" strieľať. Neexistovalo, aby som im do skupiny dal dajaké dieťa. Deti ich veľmi rozčuľovali. Preto som si k nim radšej písal poznámku, že bez detí. Na obhajobu týchto možno povedať, že sú strelci, ktorí to berú veľmi vážne a menší ruch, ktorý deti niekedy vyvolávajú, ich dekoncentruje. Môže byť, že sú to starší ľudia, ktorým už deti odrástli a potrebujú na streľbu pokoj. Samozrejme - z organizačného hľadiska je toto najjednoduchšie, urobili by sa skupiny, ako robíme teraz napr. na Slovenskom pohári a hotovo. Takže ak chceme byť spravodliví, tak cesta tiež tadiaľto veľmi nevedie.

Víziou predsedníctva SLA 3D je, aby sme organizovali čo najkvalitnejšie lukostrelecké podujatia. A určite každý, kto chodí na Slovenský pohár, či MSR musí uznať, že kvalita organizácie podujatí 3D lukostreľby je na oveľa vyššej úrovni, ako tomu bolo v minulosti. A v duchu tohto chceme na MSR urobiť zmenu, ktorá je u nás novinkou, ale je bežnou na európskych, či svetových podujatiach. Deti budú súťažiť v samostatných skupinách bez sprievodu rodičov, pričom organizátor MSR SLA 3D zabezpečí pre každú skupinu 1 dospelú osobu, ktorá bude sprevádzať danú detskú skupinu. Výhody sú podľa nás obrovské. Deti budú súťažiť v skupinách so svojimi súpermi z rovnakej divízie. Budú vidieť, ako strieľajú súperi, budú sa musieť s tým vyrovnať a popasovať. Budú musieť tie 2,5 hodiny vydržať bez mamičky, či otecka - budú bojovať sami. Rodičia im dajú tú dôveru, že pôjdu na trať bojovať bez ich psychickej podpory. A verte tomu, že ak získajú medailu, tak si ju budú ceniť dvojnásobne, pretože si ju vybojovali sami!

Takto budú deti strieľať vždy na rovnakom okruhu, ako ich súperi z rovnakej divízie. Aby sa rodičia nebáli o svoje dieťa, zabezpečuje organizátor samozrejme do každej skupiny dospelú osobu ako dozor, ktorá bude dozerať na bezpečnosť detí a regulérnosť súťaže. Je to určite komplikáciou pre organizátora MSR, ale musí sa s tým popasovať.

Taktiež si mylsím, že Takto súťažiť je zároveň vynikajúcim tréningom pre deti pre budúcoročné júlové Majstrovstvá Európy HDH IAA vo Varíne. Tam predpokladáme veľkú účasť detí zo SLovenska. A tam tiež budú deti musieť strieľať bez rodičov len v sprievode dospelej osoby pridelenej organizátorom. A kde by si takéto niečo mohli vyskúšať? MSR je výborným miestom.

Túto víziu zadeľovania detí do samostatných skupín sme prerokovávali s Vašimi predsedami klubov aj na ostatnej Výročnej členskej schôdzi vo Varíne 17.11:2017. Vysvetľovali sme, prečo sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli. Jedna zástupkyňa klubu na to poznamenala, že fúha, toto určite vymysleli chlapi a nemali tam pri sebe žiadne mamičky. :-)

Áno, je to pravda. Vymysleli sme to chlapi v predsedníctve. Ale mysleli sme na deti, na to, že to určite zvládnu a výsledný efekt bude ešte lepší. Mamičky, oteckovia, Vašim deťom treba dôverovať, určite to zvládnu na jednotku.

Milí rodičia našich lukostrelcov, pevne verím, že sa mi podarilo aspoň troška vysvetliť dôvody, ktoré nás viedli k tomuto novému modelu súťaženia detí na MSR.

Ak mám napísať vlastné skúsenosti, tak prvýkrát môj syn Jakub strieľal ako dieťa podľa takéhoto modelu - sám ihneď na Majstrovstvách Európy IFAA v Rakúsku. Tam som ho ráno odovzdal a prišiel po 8 hodinách z trate, ktorá bola niekedy 20 km odtiaľ, ako sme sa ráno rozišli. Tiež každú skupinu sprevádzala anglicky hovoriaca dospelá osoba. A takto to fungovalo 4 dni súťaže. Garantujem Vám, že radosť z medaile bola o to väčšia, keďže som nebol s ním a všetko to dokázal SÁM.

Ako tréning na to odporúčam nechať dieťa strieľať na dajakých súťažiach pred MSR v inej skupine s dajakým Vašim známym, aby si to vôbec mohlo skúsiť, aké to je riešiť streľbu, hlad, smäd bez pomoci rodiča.

Technicky sa to vyrieši tak, že každý rodič bude musieť odovzdať písomný informovaný súhlas rodiča (zodpovedného zástupcu), ktorý odovzdá organizátorovi ešte pred súťažou. Budú na ňom uvedené aj všetky potrebné kontatné údaje. Tlačivo sa dá stiahnúť zo stránky MSR SLA 3D http://archery3d.sk/sutaz/majstrovstva-slovenska-sla-3d-2018 v časti Pravidlá.

Ďakujem za pochopenie a verím, že tento článok a naše minuloročné rozhodnutie nevzbudí žiadne vášne a v ďalších ročníkoch MSR budeme tento model brať ako veľmi vhodný.

Ing. Peter Málek - predseda komunikačnej komisie SLA 3D

Posted in Dôležité on júl 13, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba