SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Zasadanie predsedníctva SLA 3D

Dňa 25.10.2018 prebehlo v Piešťanoch za účasti predsedu Jozefa Ďugela a členov predsedníctva SLA 3D Dušana Horvátha, Petra Málka a Mariána Antala zasadanie predsedníctva SLA 3D.

Prerokovali sa aktuálne témy, pripravili sa podklady pre súťažný rok 2019, ako aj témy Výročnej členskej schôdze vo Zvolene.

Prehľad prerokovaných tém:

1/ počet kôl SP pre rok 2019

2/ pravidlá MSR 2019

3/ deti na MSR 2019

4/ prijatie nových klubov za členov SLA 3D

5/ účasť žien v silnejšej mužskej kategórií na SP a MSR

6/ povinné spájanie kategórií veteránov a seniorov na SP pri malej účasti

7/ sústredenie detí 2019

8/ plán činnosti

9/ jednorazové licencie SLA 3D

10/ hodnotenie kvality súťaže, technícký delegát

11/ kvalifikácia na MSR

12/ ceny licencií, štartovné na SP

13/ ples lukostrelcov 2019

14/ podpora víťazov SP 2018

15/ Majstrovstvá Európy HDH IAA Varín

16/ Informačný blok o stavaní trate

Zápisnicu s podrobnosťami k jednotlivým bodom nájdete v zápisniciach predsedníctva tu: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia alebo si ju priamo stiahnete tu: http://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2018-10-25-zapisnica-predsednictva-sla3d.pdf

Peter Málek - predseda komunikačnej komisie

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on nov 04, 2018

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba