SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

CTM - CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE PRI SLA 3D


Milí mladí talentovaní lukostrelci, ich rodičia a tréneri! 

Táto sekcia je špeciálne venovaná najtalentovanejším mladým športovcom vo veku 13-23 rokov, ktorí majú ambície sa naďalej zdokonaľovať v lukostreľbe . Za týmto účelom v roku 2021 predsedníctvo SLA 3D  schválilo  činnosť  Výboru CTM, ktorý od roku 2021 zabezpečuje  prácu s mládežou v Centre talentovanej mládeže pri SLA 3D (CTM pri SLA 3D).  

(Foto :7.5.2022 sústredenie Varín ,J.Harabinová autor )

Účel CTM pri SLA3D. 

Máme veľa kvalitných mladých športovcov a našim cieľom je podporiť ich v ich snažení, posunúť ďalej znalosti praktické i teoretické tak, aby sme vychovali budúcich reprezentantov SR v 3D lukostreľbe. S finančnou a materiálnou podporou SLA 3D  poskytuje CTM sústredenia, počas ktorých sa  venujeme  intenzívnej príprave ( športovej , technickej i mentálnej) vybraným športovcom zaradeným do CTM.

Ako sa stať športovcom zaradeným do CTM pri SLA 3D?


 1. Prvou podmienkou je pridelenie aspoň 3. výkonnostnej triedy ( 3.VT). Pozrite si preto svoje minuloročné výkony a ak máte nárok na 3. výkonnostnú triedu, tak o ňu urýchlene požiadajte.

 • Ako získam výkonnostnú triedu?  
  • Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári SLA 3D, MSR SLA 3D, na Majstrovstvách sveta / Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH IAA. 5. a 4.VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D (t.j. 3D West Cup, SSP, Južná 5ka).
  • Zjednodušene povedané: pozriem si vo svojom profile v časti súťaže výsledky za posledných 18 mesiacov priemery a pokiaľ nájdem aspoň 3 priemery , ktoré spĺňajú  aspoň jednu  z VT ( viď tabuľka) , stiahnem si tlačivo ziadost-o-schvalenie-vt.doc  , vypíšem ho a pošlem na  e-mailom na adresu vt@archery3d.sk,
  • Celú smernicu nájdete tu: Smernica pre priznanie výkonnostnej triedy.
 1. Druhou podmienkou je vek 13-23 rokov a členstvo v SLA 3D, preto ak ešte nemáte uhradené členský poplatok urýchlene ho uhraďte.
 2. Do tretice, ak vám prišlo schválenie aspoň 3.VT , tak je potrebné vypísať prihlášku o zaradenie do CTM, ktorú si stiahnete tu:ctm-sla-3d-prihlaska-2023.pdf
 3. Po potvrdení o prijatí si následne uchádzač vybaví do prvého sústredenia potvrdenie od lekára,ktoré si môžete stiahnúť aj tu : lekarske-potvrdenie-vzor.docx

VT pre kadetov sú nasledovné:

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.03. na email: ctm@archery3d.sk

Výbor CTM po 15.03. daného roku posúdi všetky prihlášky žiadateľov pre zaradenie do CTM, a vybraných uchádzačov následne prepošle na schválenie predsedníctvu SLA 3D, ktoré do 31.03.daného roku vydá potvrdenie o schválení prijatých uchádzačov. CTM následne informuje prijatých záujemcov jednak o prijatí a rovnako o následných aktivitách CTM (napr. termínoch sústredení a pod.).


Súčasní členovia 

Podľa  Smernice CTM pri SLA3D, článok 4.1. Členstvo v CTM je na dobu určitú :
Členstvo športovcov v CTM je od kalendárneho roku 2023 na dobu určitú s platnosťou na jeden rok. To znamená , že každému športovcovi prijatému do CTM zaniká členstvo k 31.12.daného roku a musí si podať pre prijatie do CTM v nasledovnom roku opätovne novú žiadosť.

NOVÍ ČLENOVIA pre rok 2023  BUDÚ PRETO UVEREJNENÍ PO 31.03.2023:)


Členovia výboru CTM pri SLA 3D:

 • Jana Harabinová
 • Jana Bejticová
 • Róbert Paškuliak
 • Miriam Eliášová
 • Marián Antal
 • Martin Karas
 • Nandy Kocsis

Riadiace a pomocné dokumenty :

Kontakt: email: ctm@archery3d.sk, tel. 0908 737 634AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2023:

Plánované dátumy možných celodenných sústredení : 

sobota : 27.5.2023 

sobota : 24.6.2023

sobota : 15.7.2023   

sobota : 26.8.2023 

sobota : 30.9.2023 

1.  sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

 • termín : sobota : 27.5.2023 
 • miesto: Teplička nad Váhom 01301, Lukostrelnica LK REFLEX

(foto: 27.5.2023, Teplička nad Váhom ,J. Harabinová autor )Účastníci CTM pri Sla3D pre rok 2023

Schválení účastníci  pre CTM pri SLA3D , rok 2023p.č. Dátum zaevidovania prihlášky Priezvisko Meno Číslo licencie Vek Kategória Divízia VT* Lekárska prehliadka tréner  Klub
1 19.02.2023 Griga  Matúš SVK1713 17 m TRRB III.VT
Jozef Ďugel LK Varín
2 21.02.2023 Karas Tomáš SVK1142 14 m HU I.VT
Martin Karas LK Topoľ
3 22.02.2023 Mlinkovič Alex SVK1112 17 m OL 3.VT
Edita Mlikovičová LK Hubert
4 22.02.2023 Kočiš Dárius SVK0853 18 m CU 3.VT
Ferdinand Kočiš LK Nimród VK
5 24.2.2023 Šulek Pavol SVK1475 13 m OL 2.VT
P.Šulek LK Divín
6 27.2.2023 Bejtic Róbert SVK1290 17 m HU 1.VT
Peter Vilím LK Dobšiná
7 28.2.2023 Macko Matúš SVK2115 14 m TRRB 2.VT
Martin Karas LK Topoľ
8 3.3.2023 Mala Matej SVK0884 17 m BB 3.VT
Diana Gúrová ŠK Orlík Sliač
9 04.03.2023 Málková Lea SVK0659 17 z OL 2.VT
------- HH3D
10 07.03.2023 Kamenická Karin SVK0770 15 z CU II.VT
Peter Michlík LK Spišské Vlachy
11 07.03.2023 Varga Maté Larion SVK2248 16 m CU MS.VT
-------- Spolok priateľov lukostrel'by Baka
12 08.03.2023 Richtárech Juraj SVK1005 16 m OL 1.VT
Pavol Durec LK Turiec
13 12.3.2023 Pokraj Manuel SVK2317 15 m CU MS.VT
Jozef Ďugel LK Varín 3D
14 12.3.2023 Mazáňová Veronika SVK2225 14 z TRRB 2.VT
Katka Žitňanská Lukostreľba pre radosť
15 20.2.2023 Klasová  Jana SVK2001 17 z OL II.VT
--------- Ivánska lukostrelecká družina
16 14.3.2023 Šebest  Natanael SVK2032 17 m PBHB 2.VT
Jana Harabinová LK Epirus
17 15.3.2023 Šiagi Igor SVK1273 15 m BB 3.VT
Diana Gúrová ŠK Orlík Sliač
              18                        30.09.2023 Díťetová Nella SVK2221                  14 z HU 3.VT
Martin Karas LK Topoľ
* rímske číslovanie  - pôvodná VT 
*alfanumerické číslovanie - nová VT


AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2022: 

1. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

 • termín:  máj 2022 (06.05.-08.05.2022)
 • miesto: Varín (chata Fatranka)
 • ako prebiehalo sústredenie si môžete prečítať tu :

(foto: 08.05.2023, sústredenie Varín ,J. Harabinová autor )


Rozpočet
1.sústredenie / Varín / 6.- 8. máj 2022
Jana Harabinová,  Róbert Paškuliak , Jozef Ďugel,           Mirka Eliášová


externí školitelia: Jaroslav Židek Juraj Pagáčik Pagáčik st. športový tréner boxu Mian Harabin
2022

výdaje
spolu
poznámky

strava + ubytovanie
120,00 €

3 osoby( JH+Mirka+externí školitelia)

spolu

120,00 €


rolka na papierový test
12,90 €

papierový test zapožičaný zdarma

8x papier 3D srnka
24,70 €
37,60 €


bločky
0,00 €
0,00 €
kompenzácia za objednaných trénerov

prenájom strelnice
100,00 €spolu

100,00 €


cestovné výkazy

53,00 €
53,00 €
max do 80 km od Varín

sumár spolu 2022
310,6
310,6


plán
400
89,4
ušetrené


2. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022 - ZRUŠENÉ.

 • plánovaný termín:  september 2022 (09.09.-11.09.2022).
 • ZRUŠENIE: nízky počet prihlásených účastníkov, z dôvodu ubytovania sa na internáty.

3. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

(foto: 28.10.2022 sústredenie Varín ,J. Harabinová autor )

 

Prepočet
3.sústredenie / Varín /októberr 2022 (28.10.-30.10.2022)
Jana Harabinová                       Róbert Paškuliak                        


Jozef Bošanský                                   Dalibor Halík                        
2022

výdaje
spolu
poznámky

strava + ubytovanie
135,00 €

3 osoby 45*3

spolu

135,00 €


športové náradie požičanie
59,00 €prenájom strelnice
150,00 €spolu

209,00 €


cestovné výkazy
51,00 €

D.Halík

cestovné výkazy
53,00 €

J.Harabinová

cestovné výkazy
0,00 €

R.Paškuliak vzdal sa nároku

cestovné výkazy
45,00 €

J.Bošanský

spolu

149,00 €


sumár spolu 2022
493,00 €
493,00 €


plán
400,00 €
-93,00 €
prekročený rozpočet 10/2022

ušetrenie z 05/2022
89,40 €
-3,60 €
započítanie 10/2022+05/2022

ušetrenie z 09/2022
400,00 €
396,40 €
započítanie 10/2022+09/2022+05/2022


AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2021:

1. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2021

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba