1.kolo Trnovecký halový trojboj - 29.12.2021-22.1.2022(3D WA)
22.01.2022 - 22.01.2022 Trnovec nad Váhom

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 21.01.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 21.01.2022 - 20:00

Organizátor:

LK Hubert Arrows
Organizátor - Ing. Dušan Horváth, du.horvath@gmail.com, 0903 455 630
-

Adresa:

Lukostrelecké centrum Luk a šíp, Trnovec nad Váhom, www.lukasip.sk

Mapa:

GPS: 48.138255926, 17.936446667


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Milí lukostrelci, počas zimnej sezóny sme pre Vás opäť naplánovali sériu halových pretekov podľa nasledovných pravidiel:


Pre všetky preteky pohárovej súťaže „Halový trojboj“ sa uskutočnia podľa bezpečnostných a organizačných SLA 3D s nižšie uvedenými modifikáciami.

Súťažná séria „Trnovecký halový trojboj“ 2021/2022“ pozostáva z troch samostatných kôl: 

A) 29.12.2021-22.1.2022     3D WA na 24 terčov po 2 šípy 

B) 24.01.2022-12.02.2022   Terénna 2 x 7 terčov x 4 šípy (IFAA FLINT indoor round)

C) 14.02.2022-06.03.2022   Terčová zostava na 60 šípov (20 x 3 šípy / 18m WA indoor) :

3. kolo (14.02.2022-06.03.2022)  špecifikácie :

Strieľa sa na papierové terče WA, 20 x 3 šípy zo vzdialenosti 18m.

Deti strieľajú zo vzdialenosti 10m na terč 80cm.

Dospelí a vereráni podľa divízie luku:TRRB, BB  na terč 40cm.

HU, CU, OL na terč 40cm redukovaný (3x20cm).

TRLB, PBHB na 80cm redukovaný.

 

Vekové kategórie:

Deti do 12 rokov vrátane (rok nar. 2009 a ml.)

Kadeti 13-17 rokov ( nar.2003-2008)

Seniori (dospelí 18-50 rokov)

Veterán 51 +


Divízie lukov:

OL olympijský luk 

CU kladkový luk bez obmedzení

HU kladkový luk hunter

HL (BB) holý luk 

DL (TRLB) dlhý luk 

IL (TRRB) inštinktívny luk 

PBHB primitívny a jazdecký luk bez streleckého okna 

                                                                                        

Prihlasovanie : 

Na súťaž je možné prihlásiť  sa prostredníctvom stránky archery3d.sk a následne e-mailom na du.horvath@gmail.com, 

- ideálne skupina strelcov od 4 do 6 strelcov,

- ľubovoľný deň v čase od 10.00 do 17.00 hod., termín bude potvrdený odpoveďou. 

Časové okno na jednu skupinu je 2 hodiny. 

Organizátor môže do skupiny doplniť strelcov tak aby boli skupiny po 6 strelcov.


Celkové hodnotenie: Každé kolo sa hodnotí dosiahnutými bodmi za umiestnenie: 1.miesto – 25b, 2.miesto – 20b, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, 1 bod.

Každé kolo bude vyhodnotené samostatne, do celkového hodnotenia sa počíta bodový súčet všetkých troch kôl. Celkové vyhodnotenie súťaže „O majstra halovej lukostreľby“ bude po vyhodnotení tretieho – finálového kola. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v poslednom kole. Prví traja z každej kategórie budú odmenení nákupnými poukazmi a diplomom (zasielame elektronicky). Odmenení musia mať absolvované všetky 3 kolá súťaže.

Odmena : Hodnota poukazov je odstupňovaná poľa počtu účastníkov, ktorí absolvovali všetky kolá súťaže v danej kategórii:

3 a menej súťažiacich  – 1.miesto – poukaz 20€

4-6 súťažiacich – 1.miesto 30€ / 2.m 20€ / 3.m 10€

10 a viac súťažiacich – 1.miesto 55€ / 2.m 35€ / 3.m 20€

V detských kategóriách je hodnota poukazu znížená o 1/3.


Štartovné : Súťaž je vypísaná pre všetkých lukostrelcov bez ohľadu na licenciu.  Štartovné : 10€, (8€ detské kategórie) v štartovnom nie je zahrnutá strava.


COVID OPATRENIA: PREBIEHA PODĽA AKTUÁLNEHO COVID AUTOMATU, RESP. V SÚLADE S OPATRENIAMI S VYHLÁSENÝM VÝNIMOČNÝM STAVOM.

Riaditeľ celej súťažnej série„Trnovecký halový trojboj“ 2021/2022“  : 

Ing. Dušan Horváth , du.horvath@gmail.com, 0903 455 630.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.


Divízie:

HU, CU, OL, PBHB, HL (BB), IL (TRRB), DL (TRLB)

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Súťaž je vypísaná pre všetkých lukostrelcov bez ohľadu na licenciu.  Štartovné : 10€, (8€ detské kategórie) v štartovnom nie je zahrnutá strava.


Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Program:

ľubovoľný deň v čase od 10.00 do 17.00 hod., termín bude potvrdený odpoveďou

Ocenenie:

 Prví traja z každej kategórie budú odmenení nákupnými poukazmi a diplomom (zasielame elektronicky). Odmenení musia mať absolvované všetky 3 kolá súťaže.

Odmena : Hodnota poukazov je odstupňovaná poľa počtu účastníkov, ktorí absolvovali všetky kolá súťaže v danej kategórii:

3 a menej súťažiacich  – 1.miesto – poukaz 20€

4-6 súťažiacich – 1.miesto 30€ / 2.m 20€ / 3.m 10€

10 a viac súťažiacich – 1.miesto 55€ / 2.m 35€ / 3.m 20€

V detských kategóriách je hodnota poukazu znížená o 1/3.

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba