Južná Päťka 2021 - 2.kolo
16.05.2021 - 16.05.2021 Zlatná na Ostrove

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 14.05.2021 - 23:59, online odhlásenie je možné len do 14.05.2021 - 21:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 250

Organizátor:

SZIU
Organizátor - 0905 454793 – Attila Szabó
Organizátor - 0905 979736 – Attila Száraz, szarazattila@legolas.sk
Riaditeľ súťaže - Attila Szabó
Hlavný rozhodca - Attila Száraz
Technický delegát - Peter Málek

Adresa:

Zlatná na Ostrove, breh Dunaja , označené tabuľou 3D

Mapa:

GPS: 47.75341, 17.98891


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažný poriadok - Južná 5+1 - 2021


1/ Všetky preteky Južnej Päťky, okrem nižšie uvedených, sa riadia podľa pravidiel a súťažného poriadku  SLA3D na rok 2021.

 • Súťaž pozostáva zo šiestich pretekov, preteky sa konajú v nedeľu.
 • 18.04.2021 Trnovec nad Váhom
 • 16.05.2021 Zlatná na Ostrove
 • 20.06.2021 Komoča
 • 18.07.2021 Nové Zámky
 • 05.09.2021 Dvory nad Žitavou
 • 26.09.2021 Hurbanovo   


2/ Registruje sa na stránke www.archery3d.sk. Počet registrovaných cez stránku môže byť limitovaný podľa uváženia organizátora.

3/ Súťaže sú vypísané pre kategórie lukov: BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB.

4/ Vekové kategórie:

 • Deti do 12 rokov vrátane (rok nar. 2009 a ml.)
 • Kadet 13-17 rokov (nar. 2003 – 2008)
  Senior (dospelí) 18 - 50 rokov
  Veterán 51+ (podľa SLA3D)
 • Rozhoduje dosiahnutý vek k 1. januáru a ten rozhoduje celý rok.


5/ Pre objektívnosť súťaže organizátor dopredu rozdelí prvých troch z každej kategórie spolu do skupiny a to podľa priebežných výsledkov. Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín.
Odporúča sa dať do každej skupiny aspoň dvoch z rovnakej kategórie lukov. Súťažiť v inej skupine, ako bol súťažiaci zadelený, môže súťažiaci len so súhlasom organizátora vydaným ešte pred odchodom na súťažnú trať. Pri nepovolenej zámene skupiny nebudú súťažiacemu uznané zásahy dosiahnuté v skupine, do ktorej sa presunul bez súhlasu. Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom.

6/ Skupina zvolí vedúceho skupiny, ktorý má za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Bodovačky treba vyplniť presne a čitateľne a to všetky údaje (meno, kategória, divízia, pohlavie, číslo skupiny). Chybne alebo neúplne vyplnené bodovačky nebudú zaradené do vyhodnotenia. Po ukončení súťaže vedúci spočíta body a dá prekontrolovať strelcovi. Strelec svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť výpočtu. Strelec za úplne vyplnenú bodovačku dostane lístok na obed, prípadne ak sa nevydávajú lístky na obed, tak organizátor pri vydávaní obeda kontroluje bodovačky a neúplne vyplnené vráti na opravu.

7/ Trať pozostáva z 28 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Malé zvieratá budú vyložené po dve, pričom sa strieľa do jedného oba šípy. Je neprípustné počas súťaže strieľať na terče ďalší šíp! Takýto súťažiaci môže byť organizátorom preteku diskvalifikovaný.

Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a kategórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 15m)...................    Deti (BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)..................   Kadeti – (BB, CRB, CU, HU, OL, PBHB, TRLB, TRRB)                                   

                                                                           Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

                                                                           Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

Červený kolík (min. 10m – max. 50m)...............Seniori – OL, CU, HU, CRB

                                                                           Veteráni – OL, CU, HU, CRB

8/ Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Strelci strieľajúci od červeného kolíka strieľajú jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.

9/ Cvičná strelnica so známymi vzdialenosťami terčov (5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m a 45m) bude súťažiacim k dispozícii iba pod dohľadom veliteľa tréningovej strelnice a to od začiatku registrácie po otvorenie súťaže.

10/ Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ  to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.

11/ Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu, pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. V priestore súťaže je zakázané fajčenie s výnimkou organizátorom vyhradených miest na fajčenie. Odhadzovanie odpadkov mimo miest, resp. nádob na to určených sa považuje za nešportové správanie.


Riaditeľ celej súťažnej série Južná päťka: 

Mgr. Attila Száraz, szarazattila@legolas.sk, 0905 979 736.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže možno započítať na nástrel III.výkonnostnej triedy.

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2021.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

CENA ŠTARTOVNÉHO JE ZNÍŽENÁ O 3 EURÁ na osobu z dôvodu, že v cene nie je strava.

Deti:          8 EUR

Kadeti:      8 EUR

Dospelí, veteráni:  12 EUR

V cene štartovného NIE JE obed (aktuálne opatrenia nedovoľujú podávať jedlo a nápoje).

Program:

REGISTRÁCIA A SÚŤAŽENIE:

Upozorňujeme, že pre plynulý priebeh súťaže nie je možné štartovať v inom čase, ako je určené pre danú divíziu! Jedinou výnimkou sú deti sprevádzané dospelým súťažiacim. Vtedy deti musia súťažiť v čase, ako prihlásená dospelá osoba.

V priestore súťaže je nutné mať nasadené rúško (dáva sa dolu počas streľby), nepodávať ruky a dodržiavať ostatné hygienické pravidlá.
Chceme poprosiť tých, ktorí nie sú ochotní podstúpiť testovanie, či nie sú ochotní dodržiavať predpísané hygienické požiadavky, aby sa na súťaž neprihlasovali. Súťaž bude nahlásená na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a je možná kontrola dodržiavania opatrení. 

PROGRAM:

1. skupina od 8:00 : PBHB, TRLB

- príchod na miesto, testovanie ,registrácia, tréning: max. 30 min.
- rozdelenie do skupín v požadovanom  zložení
- kontrola náradia, na pokyn hlavného rozhodcu odchoď na trať k terču č.1 formou letmého štartu
- po odstrieľaní odovzdanie bodovačiek, vyhodnotenie,  následne odchod domov

 

2. skupina od 9:00: TRRB

- príchod na miesto, testovanie ,registrácia, tréning: max. 30 min.
- rozdelenie do skupín v požadovanom  zložení
- kontrola náradia, na pokyn hlavného rozhodcu odchoď na trať k terču č.1 formou letmého štartu
- po odstrieľaní odovzdanie bodovačiek, vyhodnotenie,  následne odchod domov

 

3. skupina od 10:00: BB, CU, HU,CRB                            

- príchod na miesto, testovanie ,registrácia, tréning: max. 30 min.
- rozdelenie do skupín v požadovanom  zložení
- kontrola náradia, na pokyn hlavného rozhodcu odchoď na trať k terču č.1 formou letmého štartu
- po odstrieľaní odovzdanie bodovačiek, vyhodnotenie,  následne odchod domov


Ocenenie:

 • Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a hodnotí sa dosiahnutými bodmi za umiestnenie: 1.miesto – 30 bodov, 2.miesto – 25 bodov, 3.miesto – 21 bodov, 4.miesto – 18 bodov, 5.miesto – 15 bodov, 6.miesto – 12 bodov, 7.miesto – 9 bodov, 8.miesto – 6 body, 9.miesto – 3 body, 10.miesto – 1 bod.
 • V každom kole pre prvých troch v každej kategórii patrí medaila. V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti.
 • Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch (4) kôl JUH5, postupuje do finále. Počítajú sa štyri (4) najlepšie výsledky. Pri rovnosti bodov rozhoduje piate a šieste kolo. Pri pretrvajúcej rovnosti rozhoduje priemer bodov na šíp zo započítaných štyroch kôl. Celkové vyhodnotenie súťaže „Majster južnej päťky“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola. Ocenenie (trofeje a diplom) dostanú prví traja v kategóriách s minimálne tromi súťažiacimi. Budú ocenení aj súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých šiestich kôl.
 • Bodovacie lístky zo všetkých pretekov Južnej 5-ky budú na finálovom preteku zlosované o nákupné poukazy sponzora seriálu do predajne Luk a šíp.
 • Výsledky jednotlivých pretekov, priebežné výsledky a celkové vyhodnotenie po spracovaní budú zverejnené na stránke archery3d.

Ubytovanie:

Iné:

POZOR NA COVID OPATRENIA PLATNÉ PRE TÚTO SÚŤAŽ. TESTOVANIE NA COVID MOMkou JE ZABEZPEČENÉ NA MIESTE! 

2. kolo Južnej Päťky prebehne vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia s niektorými obmedzeniami a zmenami pravidiel, ktoré prosíme rešpektovať (podmienky sa môžu zmeniť podľa aktuálne platných opatrení)!

Stručný sumár, čo je potrebné vedieť:

1. prihláste sa na súťaž (ako ste zvyknutí) cez stránku www.archery3d.sk.
2. na súťaž pricestujte v čase, kedy to má predpísaná vaša divízia a vaša skupina.
3. vzhľadom k stále platným predpisom, každý účastník (aj sprevádzajúce osoby) musia mať max. 12 hodinový test. Pred súťažou vás preto na mieste otestujeme MOMkou - Antigénovým testom (zdarma). Zoznam osôb, ktoré sa nemusia testovať, je zverejnený nižšie (tieto ale musia mať doklad dokazujúci, že patria do skupiny, ktorá sa nemusí testovať).
4. po negatívnom teste sa môžete zaregistrovať na súťaž a idete trénovať. Účastníci bez nutnosti testovania idú ihneď na registráciu.
6. súťaží sa letmým štartom od terča č.1 (neštartujú všetci naraz, ale postupne podľa harmonogramu).
7. vyhlasovanie víťazov bude prebiehať priebežne, ako jednotlivé divízie dostrieľajú.

8. v cene štartovného NIE JE obed, a je preto znížená cena štartovného.


ZOZNAM OSôB, KTORÉ SA NEMUSIA PRED SÚŤAŽOU OTESTOVAŤ: 

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, (Pfizer/Moderna)

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, (Astra, Johnson, príp. Sputnik V). 

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Pri registrácií predložíte doklad dokazujúci to, že spĺňate niektorú z horeuvedených skutočností. Ak takýto doklad nebudete vedieť predložiť, budete sa musieť otestovať!


OSTATNÉ OSOBY SA NA MIESTE OTESTUJÚ - bude prítomná MOMka 


Upozorňujeme, že počas súťaže je potrebné dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia (rúška pri registrácií, zákaz divákov, dodržiavanie odstupov min. 2 metre apod.). Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba