SÚŤAŽ ZRUŠENÁ!!! - Stredoslovenský Pohár 2021 - 1.kolo
01.05.2021 - 01.05.2021 Divín

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 25.04.2021 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 25.04.2021 - 22:04
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 100

Organizátor:

LK Divín
Organizátor - Ján Kapec, 0908 914 292, inkapec@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ján Kapec
Hlavný rozhodca - Pavol Kubiš

Adresa:

Vodná nádrž Ružiná ( Poľovnícka chata), Divín

Mapa:

GPS: 48.445899, 19.559498


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Všetky preteky SSP 3D 2021 - Stredoslovenský pohár 3D 2021 ,                     okrem nižšie uvedených, sa riadia podľa pravidiel a súťažného poriadku  SLA3D na rok 2021.

1.   Súťaž pozostáva zo siedmych pretekov (kôl).

01.05.2021           Divín

13.06.2021           Fiľakovo

31.07.2021           Kráľová - Zvolen        

28.08.2021           Brezno

04.09.2021           Rimavská Sobota

25.09.2021            Dobšiná

16.10.2021            Látky - finále

SLA 3D podľa WA s miernymi úpravami 3D terče v počte 19 + 1 vzdialený terč na známu vzdialenosť  ( 1 kolo - 20 3D terčov po 2 šípy).

Na 19 3D terčov sa strieľa po 2 šípy, na vzdialený 3D terč, ktorý má známu vzdialenosť  sa strieľajú 4 šípy, pričom sa zapisujú 2 najlepšie  zásahy.

Malé terče sa stavajú po dva.

Lukostrelci strieľajú vo dvojiciach od kolíka do metra vľavo, vpravo v polkruhu od kolíka dozadu. nedotýkajú sa kolíka. Ak začína súťažiaci na 1.kolíku strieľať vľavo, vľavo strieľa až do konca súťaže.

Začína sa strieľať od červeného kolíka a postupne približovaním k terču na biely kolík.

Skupiny tvoria max. 6 súťažiacich, pričom v skupine musia byť členovia min. 2 klubov, a max. 2 kladkové luky alebo CRB.

Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 15m):

-     Deti (PBHB, TRRB, TRLB,BB, OL)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m):

-     Kadeti – všetky kategórie

-     Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

-     Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

Červený kolík (min. 10m – max. 45m):  

-     Seniori – OL, CU, HU, CRB

 -   Veteráni – OL, CU, HU, CRB


Riaditeľ celej súťažnej série SSP 3D 2021: 

Štefan Albert , albertartknife@gmail.com, 0908 966 261.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže možno započítať na nástrel III.výkonnostnej triedy.

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2021

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

V cene štartovného nie je obed.

deti 3€

kadeti 8€

seniori, veteráni 11€

Program:

Iba pre 1.kolo SSP:

od 08:00 registrácia, 

               tréningová strelnica  

               rozdelenie do skupín , zahájenie

od 10:00 začiatok súťaže formou letmého štartu

od 15:00 vyhodnotenie priebežne podľa divízií , kategórií 

Ocenenie:

Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórii.

Deti sa vyhodnocujú vo všetkých kategóriách lukov spoločne chlapci + dievčatá.

Pre finálové celkové ocenenie je potrebné zúčastniť sa na min. 4 kolách SSP 3D 2021 v tej istej kategórii.

Preteky sa bodujú  1.miesto -30 bodov , 2.- 27 , 3.- 24 , 4.- 21 , 5.- 18 , 6.- 15 , 7.- 12 , 8.- 9 , 9.- 6 , 10.miesto - 3 body.   Spočítajú 4 najlepšie dosiahnuté výsledky a v prípade rovnosti sa berie priemer bodov na šíp. Budú vyhodnotení najlepší traja súťažiaci v každej kat. aj divízií. 

Ubytovanie:

Iné:

Bezpečnosť

Za alkohol na trati je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného. Lukostrelci v maskáčovom oblečení musia mať na sebe reflexné prvky. Odporúča sa oblečenie výrazných farieb. Sprievod sa nesmie vzdialiť od zvereného dieťaťa.

Info o súťaži, prihlasovanie  po termíne,  odhlasovanie: jnkapec@gmail.com, 0908914292

Prihlásení pretekári, ktorí sa nemôžete súťaže zúčastniť - prosím oznámte nám to formou SMS aj ráno v deň súťaže!

1.kolo SSP 3D ! 

Súťaž sa uskutoční len v prípade uvoľnenia protipandemických opatrení pre vonkajšie súťaže.

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba