Sústredenie mladých lukostrelcov 2022 (7.letný tábor)
16.07.2022 - 22.07.2022 Spišské Vlachy

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 30.06.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 05.07.2022 - 16:05
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 35

Organizátor:

SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D
Organizátor - SLA 3D - Marián Antal, 0918 319 076, antaldesign@gmail.com

Adresa:

RS ZAHURA, Okolie 586/51, 053 61 Spišské Vlachy

Mapa:

GPS: 48.9271913, 20.8080008


Otvoriť mapu

Pravidlá:

16/07/2022 (sobota) - 22/07/2022 (piatok)


Program: 

Určené pre: členov SLA 3D s platnou licenciou pre rok 2022 vo veku 12. - 17.rokov / kadeti/

Deti – nečlenovia CTM - Lukostreľba a všetko o lukostreľbe, teória a praktické cvičenia, tréning , preteky, lámanie osobných rekordov,.... 

Deti – členovia CTM - individuálny program podľa kategórií

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Kadet 13+

Štartovné:

100 Euro na osobu / 7 dní (6 nocí)
v cene ubytovanie a celodenná strava

Úhradu za tábor treba zaslať na účet: SK78 8330 0000 0025 0175 2752
Variabilný symbol: číslo licencie (bez textu)
popis platby: Sústredenie - Meno priezvisko

Obedy:

Štartovné obsahuje obed. Cena obedu navyše: 0,00€

Program:

Termín nástupu : 

Sobota 16/07/2020 o 15.30 hod., individuálne, príp. v sprievode rodiča. Účastnikov 5.kola SP vo Velkých Kapušanoch očakávame okolo 18.00 hod. 

• Privítanie, 

• rozdelenie do izieb, 

• inštruktáž,..................................................................................................17.00 - 17.30 hod. 

• Spoločná večera .......................................................................................18.00 – 18.30 hod. 

• Kontrola výbavy zúčastnených , konzultácie ........................................... 19.00 hod. 

• Info o nasledujúcom dni ,večerný program, 

• večierka .....................................................................................................22.00 hod 

Prosím, rodičia nezabudnite na potvrdenie , že dieťa je zdravé a môže pobývať v kolektíve! 

VZOR POTVRDENIA NA STIAHNUTIE TU V PDF: /forma potvrdenia – lekárske, alebo čestné prehlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa... Pokiaľ dieťa berie pravidelne nejaké lieky potrebné uviesť časovanie a priložiť lieky. Požiadavky na špeciálnu stravu - bezlepková , dieta - taktiež uviesť. Deťom nazabudnite pribaliť preukaz zdravotného poistenia (alebo aspoň urobiť kópiu kartičky poistenca). Prosím, nepodceňujte to, aby z toho neboli nepríjemnosti... Denný rozvrh pre nasledujúce dni počas sústredenia:t.j. sobota až piatok následujúceho týždňa : 

/Denný rozvrh sa schváľuje v predchadzajúci deň večer na porade vedenia/ Nedeľa 17/07/2022 /Spoločne / 

• Budíček, ranná hygiena................................................................................8,00 hod. 

• Raňajky ........................................................................................................8.30. - 9,00 hod. 

• Workshoop a tréning v teréne ......................................................................9.30 – 12.30 hod. 

• /strelba 30 + 30 výstrelov – preverenie výkonností /kontrolne testy , 

• Obed.............................................................................................................13.00 hod. 

• 14,00 – 17,30 vyhodnotenie testov , cvičenia a nácvik odhadu vzdialenosti , 

• 17,30 Mentálna poradňa 

• Večera............................................................................................................18.00 hod. 

• teoretické vzdelávanie, diskusia ku dennému programu,………………….....19,00 – 21.30 hod.

• Večerná hygiena, večierka.............................................................................22.00 hod. 

V priebehu dňa k dispozícii volne minerálka so sirupom – pitný režim. 

Pondelok, Utorok ,Streda, Štvrtok ,Piatok – 18.07.- 22/07/2020 

• Budíček, ranná hygiena....................................................................................7.30 hod. 

• Raňajky ............................................................................................................8.00 hod. - 8,30 hod. 

• Workshoop a tréning v teréne – samostatne pre nečlenov I nečlenov CTM ..... 

• 9,00 – 12,30 /strelba, cvičenia a nácvik odhadu vzdialenosti , techniky , udržba náradia , servis,….. technická vyuka v teréne po skupinách pod vedením inštruktorov podľa denného rozvrhu. 

• 6 skupín po 5 lukostrelcov. 

• Obed.................................................................................................................13.00 hod. 

• 14,00 – 17,30 vyhodnotenie testov , Mentálna poradňa 

• Večera...............................................................................................................18.00 hod. 

• 19,00 – 21.30 teoretické vzdelávanie, diskusia ku dennému programu,..... 

• Večerná hygiena, večierka................................................................................22.00 hod. 

Pozn.: Večerný program /v stredu večer posedenie pri ohni , opekačka,..../ 

V priebehu dňa k dispozícii volne minerálka so sirupom – pitný režim. Piatok - 22/07/2020 , / deň odchodu domov, raňajky a obed/. • po obede , od 13.30 hod. odchod individuálne v sprievode rodiča. 

Poznámka: Každá potencionálna zmena podmienok bude včas oznámená na stránke SLA3D! Celkom okolo 28 detí rozdelených do 4 skupín po 7 lukostrelcov - podľa veku a zručnosti. CTM individuálne. 

Dozor 5 dospelí. / 2 trénery lukostreľby + 2 sistenti,, zdravotník a dokumentarista sústredenia - fotograf. Terče FIELD a 3D terče, bielý papier,.... Doporučenia - výstroj: Obuv – celá alebo polovičná ,do terénu na tréning. V čase mimo tréning sandále, tenisky,..... 

Pre predpokladaný výskyt kliešťov a ostatného hmyzu – repelentný prípravok /spray, krém,...../ Vhodne dlhé letné nohavice alebo návlek na lýtka. Fľaša na vodu – prenosná, š i l t o v k a alebo klobúk ,malý rupsáčik, slnečné okuliare, malý nožik zatvárací, zápisnik resp. poznamkový blok, pero, nejaké to Euro na prílepšenie si alebo sladkosť v bufete, na výlete ,.... Každý účasník aby mal vlastné rúška. Kto hrá na hudobný nástroj – gitara , banjo,......vítané. Karty, šachy, domino, .......spoločenské hry.......vítané. LUKOSTRELECKÁ VÝSTROJ ,ako na pretek , s potrebnými náhradnými dielmi v prípade poruchy........ďalekohľad,...stojan na luk, kto nosí sedačku,..... 

T R É N I N G O V Ý D E N N Í K / vyplnený!!!, postrehy , problémy, od pretekov z roku 2021,… Platí pre Kadetov zúčastnených na sustredení SML 2021/ Pre pokoj na duši rodičov : Nech nás Pán ochraňuje skrze Nepoškvrnenú Matku Božiu, aby to nebolo na sústredení potrebné : Zdravotná služba stanica Rýchlej záchrannej služby v Sp.Vlachoch – 10 min. dostupnosť NsP Krompachy Ing.arch.Marián ANTAL, 0918319076 ,archerymi@gmail.com

Ocenenie:

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba