Zimná korešpondenčná liga 1.kolo (22.12.- 3.1.2021)
03.01.2021 - 03.01.2021 každý strieľa v domácich podmienkach

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 03.01.2021 - 23:50, online odhlásenie je možné len do 03.01.2021 - 23:55

Organizátor:


Organizátor - Peter Málek

Adresa:

každý strieľa v domácich podmienkach

Mapa:

GPS: 48.146834, 17.9270935


Otvoriť mapu

Pravidlá:

SÚŤAŽNÁ ZOSTAVA 1.KOLA:

Vyzerá to tak, že nám Covid ešte skoro neumožní súťažiť na normálnych súťažiach, tak po pol roku obnovujeme korešpondenčnú ligu. 
Začíname jednoduchou zostavou, aby sme sa postupne vracali do formy. 
Biely a modrý kolík - strieľame na veľké 40 cm terče s hodnotami 1-10. (v ďalších kolách sa terče zmenšia). 
Červený kolík - strieľame na 20 cm terče. 

V tomto škaredom hmlistom počasí má väčšina možnosť streliť iba na malú vzdialenosť (pri dome, na povale ...), tak toto kolo sa strieľa na rovnakú vzdialenosť (10 metrov). 


Ako vyzerá jedno kolo: 

Súťaží sa na 2 série (v aplikácií MyTargets je séria označovaná ako "kolo").
Každá séria má 10 sád.
Každá sada má 3 šípy.

Počet výstrelov na jedno kolo: 2 série x 10 sád x 3 šípy = 60 tréningových výstrelov.
Strieľa sa na známu zdialenosť. 


BIELY KOLÍK - zostava jednej série:  (všetky divízie deti do 12,99 roka k 1.1.2021)

MODRÝ KOLÍK - zostava jednej série:  (kadeti všetky divízie, dospelí: TRRB, TRLB, PBHB, BB)

ČERVENÝ KOLÍK - zostava jednej série:  (CU, HU, OL)


  • 1. sada: 3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy
  • 2. sada: 3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šíp
  • 3. sada: 3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy

atď. 

  • 10. sada: 3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy


Prvú sériu s 30 šípmi mám za sebou, 10 minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 10 metrov 10 sád po 3 šípy.
Je povolené túto druhú sériu si odstrieľať aj v inom dni. Nie je nutné 60 šípov streliť naraz. Jeden deň 30 šípov a druhý deň 30 šípov do jednej bodovačky je OK.


TERČE

"BIELY" A "MODRÝ" KOLÍK - Všetci používajú rovnaký terč - papierový terč FITA - 40 cm. Bodovanie od 1 do 10 bodov. Stačí dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty. Pre výborných strelcov odporúčam vytlačiť si 3 terče, do každého na 1 šíp. Nech si neničia šípy. Pre neznalých - hodnotu 10 majú obe stredové žlté kružnice. Jedna je s priemerom 4 cm, ďalšia s priemerom 2 cm (nazýva sa aj X-ko).

"ČERVENÝ KOLÍK" - používajú menší - 20 cm terč. Stiahnuť si ho možno tu: 20 cm terč 1-10 bodov.pdf. Pozor pri bodovaní pre červený kolík. Aby sme im to troška skomlikovali, hodnota zásahu 10 je iba pri zásahu toho najmenšieho stredového krúžku s priemerom 1cm (zvyčajne sa označuje ako X-ko). Zvyšok žltého poľa je 9-tka, červená 8 a 7 atď. 


Samovýroba 40 cm terču:
Kto nemá takýto terč, tak si ho môže vyrobiť na tvrdý výkres. V strede si urobíte kružnicu s polomerom 2 cm. Tak vznikne zóna 10. Potom polomer s kružnicou 4 cm (tak vznikne zóna 9), nasledovne polomer s kružnicou 6 cm (vznikne zóna 8), kružnica 8 cm - 7, 10 cm - 6, 12 cm - 5, 14 cm - 4, 16 cm - 3, 18 cm - 2, 20 cm - 1 bod. Môžete si to vyfarbiť podľa vzoru, ale to nie je podmienkou. 

Terč sa dá dokonca aj stiahnúť z webu, vytlačiť a zlepiť jednotlivé papiere: http://dewclawarchery.com/wp-content/uploads/2015/10/FITA-40cm-Archery-Target.pdf?fbclid=IwAR2YcXpwG-EKvlZp8oMU3EiLKFDY9IhiFcZ4X_oK-RgPXAts4KByAToMLCQ

Alebo aj z tohoto to ide vytlačiť: (pre A4 treba tlačiť ako "Poster" - 6xA4), https://drive.google.com/file/d/1ZMtzhFOU-K1Ar2DzpJl1nSQ_GWw6Wctn/view?fbclid=IwAR3UCuHt6Iqzp-csd7W77gc6f_Vu29FUtADY1MndChim-AIhMwydLYLn66c


Príklady vyrobených a vytlačených terčov (p. Majerčík, Karas, Franců)ˇ:BODOVANIE A ČESTNOSŤ:

Pokiaľ máte možnosť a šťastie, že niekto z vašej rodiny taktiež strieľa, tak budete strieľať a bodovať si navzájom. Ak takúto možnosť nemáte, tak sa spoliehame na vašu čestnosť a môžete si bodovať aj sami. Nie je želateľné kvôli bodovaniu volať ďalšiu osobu, s ktorou by ste sa v opačnom prípade nestretali (prevencia koronavírus).
Na bodovačku je nutné zverejniť, kto robil bodovanie (napr. meno spolustrelca, alebo ak som si to bodoval sám, tak moje meno). Toto meno osoby, ktorá bodovala, bude zverejnená s výsledkom daného strelca. 

Chcem každého strelca poprosiť, aby si zapisoval reálne, čo si naozaj nastrieľal. A nezapisoval len "dobré série", ale všetky tak, ako si to strelil. Táto korešpondenčná liga je na to, aby sme si aspoň troška zatrénovali a zladili techniku pred jarou, kedy - ako veríme - už začnú súťaže. Navyše 6 najlepších z každej divízie sa stretne na finále KL a spolu si to odstrieľajú a budú sa môcť porovnať v realite. 


Počet pokusov v jednom kole:
Keďže chceme, aby ste mali možnosť trénovať aj viackrát v tomto kole zimnej korešpondenčnej ligy, je možné odstrieľať si danú zostavu maximálne trikrát. Môžete zaslať všetky svoje tri výsledky (3 bodovačky), všetky tri budú zverejnené, do poradia bude započítaný ten s najlepším nástrelom, zvyšné dva budú informačné. BODOVACIE TABUĽKY (bodovačky):

Bodovať sa môže nasledovne:
1/ vytlačte si bodovacie tabuľky v PDF - vypíšete ručne, potom bodovaciu tabuľku odfoťte s mobilom a zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - ručné vypisovanie.pdf


2/ v mobile si otvorte bodovaciu tabuľku, do ktorej budete priamo vypisovať bodové hodnoty, prepočet sa robí automaticky, nemusíte nič spočítavať manuálne. Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - 10metrov s prepočtom.xlsx


3/ bodovanie uskutočnite v aplikácií MyTargets, Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku priamo z aplikácie zašlite vo forme obrázku alebo PDF na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko


Podmienky:

Zimná korešpondenčná liga 2020/21 bude prebiehať počas zimných mesiacov do obdobia, kedy nebude obnovená možnosť súťažiť na klasických súťažiach.
Dané kolo trvá podľa propozícií daného kola. Uzávierka bodovačiek bude vždy do 24:00 hod. posledného dňa.

Podmienky streľby daného kola budú vždy špecifikované, budú sa meniť.
Zapojiť sa môžu členovia i nečlenovia SLA 3D. Každý, kto sa chce zapojiť, musí byť prihlásený cez prihlasovací formulár (je to kvôli zjednodušeniu vyhodnotenia)!


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

  • deti (do 12,99 roka k 1.1.2021)
  • kadeti (do 17,99 roka k 1.1.2021)
  • dospelí (od 18 do 99 rokov)Miesto streľby:
Každý strieľa na trvalej / dočasnej strelnici, vo vhodnom prostredí, vonku, prípadne v hale, pivnici apod. - určite nie v zóne, kde by hrozilo zranenie odrazeným šípom.


Každý strelec (resp. dospelý dozor pri deťoch) zodpovedá sám za dodržanie obmedzení, ktoré sa na používanie luku vzťahujú v zmysle zákona 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a takisto za prípadné nežiaduce následky spôsobené streľbou. BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ, AK NEMÁTE MOŽNOSŤ BEZPEČNÉHO PRIESTORU NA STREĽBU, TAK SA TEJTO LIGY PROSÍM NEZÚČASTŇUJTE!


Karanténne opatrenia:
Nie je dovolené strieľať v skupinách, na verejnosti, alebo na miestach, kde by ste sa stretávali s inými osobami. V prípade, že strieľate s inou osobou a navzájom si bodujete, musí to byť osoba zo spoločnej domácnosti. Nie je želateľné, aby ste na bodovanie volali iné osoby kvôli obmedzeniu osobného styku s inými osobami.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+

Štartovné:

Štartovné je zdarma.

Nominovaní na finále si zaplatia iba za užívanie 3D parkúru v obvyklej sume. 

Program:

Ocenenie:

Výsledky daného kola budú zverejnené nasledujúce dni po ukončení kola. O oceneniach  za jednotlivé kolá neuvažujeme.PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE A NOMINÁCIA NA FINÁLE ZIMNEJ KOREŠPONDENČNEJ LIGY 2020/21:

Zimná korešpondenčná liga bude mať viac ako štyri kolá (postupne sa bude vypisovať podľa toho, do kedy sa nebude môcť chodiť na súťaže). Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na troch kolách. Do celkového hodnotenia sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie za jednotlivé kolá do priebežného hodnotenia:
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod


Po poslednom kole bude vytvorené konečné nominačné poradie na finálový tréning podľa jednotlivých divízií.

Nominuje sa prvých 6 v danej divízií a tie budú pozvané na  na FINÁLOVÝ TRÉNING.  Ten sa bude konať v určitom čase a dátume na skutočnom parkúre (miesto sa dohodne dodatočne - napr. v Trnovci n.Váhom vo vnútri, alebo vonku, v Pacove, niektorí zasa pôjdu do Viničného. Asi to rozhodíme na viacero miest.).

Pre predstavu - ak by bol postavený 3D parkúr, tak napr. v sobotu by sa o 8:00 stretlo 6 najlepších mužov TRRB, o 9:30 6 najlepších žien TRRB, o 11:00 6 najlepších kadetov BB atď...  Časy sa budú riešiť neskôr, ide o to, aby sme sa tam nestretli viac ako tí šiesti finalisti.

Počet 6 pozvaných je orientačný, bude závisieť od aktuálnych platných epidemiologických opatrení, aké množstvo ľudí sa bude môcť stretnúť naraz na tréningu.
Týchto 6 nominovaných začína finále s nulou (neprinášajú si z nominačných kôl dajaké body).

V prípade, že bude v danej divízií v nominačných kolách menej ako 4 súťažiacich s účasťou minimálne na 4 kolách, tak táto divízia nebude na finále na parkúr pozvaná.
Finále pre deti bude prebiehať tak, že na trati pôjdu dve skupiny (prvé tri s rodičmi), potom ďalšie tri s rodičmi. Aby v jednej skupine bolo  maximálne 6 osôb. 


CELKOVÉ VYHODNOTENIE: 
V projekte tejto Zimnej korešpondenčnej ligy nejde ani o to, aby si niekto odniesol obrovský pohár. Skôr tu ide o to, aby sme motivovali našich členov k pravidelným tréningom doma a za odmenu by sa mohli stretnúť s najlepšími vo svojej divízií na spoločnom finálovom tréningu na skutočnom 3D parkúre. A to je myslím v tejto covidovej dobe tou najväčšou odmenou.

Víťazi danej divízie by dostali pamätný diplom, príp. iné jednoduché ocenenie na pamiatku. 


Za finálový tréning sa uhradí len zvyčajný poplatok za daný parkúr.

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba