Zimná liga pre radosť 2.kolo (01.01.2022-31.01.2022)
31.01.2022 - 31.01.2022 Bojná

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 30.01.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 30.01.2022 - 20:01

Organizátor:

Lukostreľba pre radosť ♥
Organizátor - Jozef Žitňanský, 0915735945, zitnanskydodo@gmail.com

Adresa:

Bojná, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.58840420767453, 18.055197414527385


Otvoriť mapu

Pravidlá:

1 .Vekové kategórie:

Deti do 12 rokov vrátane (rok nar. 2009 a ml.)

Kadet 13-17 rokov (nar. 2003 – 2008)
Senior (dospelí) 18 - 50 rokov
Veterán 51+ (podľa SLA3D)

Rozhoduje dosiahnutý vek k 1. januáru a ten rozhoduje celý rok.

2.Jedno kolo súťaže trvá celý kalendárny mesiac. Pri každom novom kole organizátor zmení vzdialenosti a pozície 3D terčov.

POZOR!

Strelci si konkrétny dátum a čas návštevy strelnice rezervujú online, e-mailom alebo telefonicky u organizátora súťaže.  Otvoríme strelnicu aj počas týždňa, aj cez víkend!

Jozef Žitňanský
0915735945
zitnanskydodo@gmail.com
Skupiny sa na strelnici menia v dvojhodinových intervaloch. 

3. Rozdelenie do skupín je svojvoľné pri registrácii. Maximálny počet strelcov v skupine je 6. Po dohode s organizátorom je možné navýšenie počtu strelcov.

Skupina zvolí vedúceho skupiny, ktorý má za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Po ukončení súťaže vedúci spočíta body a dá prekontrolovať strelcovi. Strelec svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť výpočtu. Vedúci skupiny odovzdá bodovačky organizátorovi, ktorý po skončení súťažného dňa zverejní aktuálne výsledky online.

4. Trať pozostáva z 24 3D terčov.

5. Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky dvoch farieb: biely a modrý. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 18m)

Deti (BB, TRRB, TRLB, PBHB, OL)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)

Kadeti – BB, TRRB, TRLB, PBHB,OL

Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB, OL

Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB,OL

6. Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0).

7. Skupinu na trati sprevádza rozhodca, ktorý kontroluje dodržiavanie pravidiel a správnosť zapisovania bodov.

8. Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.

9.Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu, pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. V priestore súťaže je zakázané fajčenie s výnimkou organizátorom vyhradených miest na fajčenie. Odhadzovanie odpadkov mimo miest, resp. nádob na to určených sa považuje za nešportové správanie


Súťaž sa koná pod záštitou Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

COVID OPATRENIA: PREBIEHA PODĽA AKTUÁLNEHO COVID AUTOMATU

Divízie:

TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti, Kadet : 5,- Eur

Senior, Veterán : 10,- Eur

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Program:

Registrácia: priebežne počas mesiacov november až marec 2022

Zahájenie: 12.november 2021

Štart súťaže: priebežne, podľa dohody s usporiadateľom! Súťažiť môžete nielen počas víkendu, ale aj od pondelka do piatku počas dňa (aspoň 2 hodiny pred zotmení). Prídeme a otvoríme strelnicu podľa želania a dohody!

Obed: bez obeda. Na strelnici bude pripravená Káva a čaj. Reštaurácia je v blízkosti od strelnice.

Vyhodnotenie: online

Ocenenie:

Víťazi budú odmenení diplomom za každé kolo súťaže. Víťazom série v kategóriách s viac ako tromi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza.

Víťaz série musí mať absolvované všetky kolá súťaže.

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba