Zimný 3 x 3D Parkúr Hubert , 2.kolo : 24.1.2022-12.2.2022
12.02.2022 - 12.02.2022 Trnovec nad Váhom

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 11.02.2022 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 11.02.2022 - 20:00

Organizátor:

LK Hubert Arrows
Organizátor - Ing.Dušan Horváth, 0903 455 630, du.horvath@gmail.com

Adresa:

Strelecký areál Hubert, Trnovec nad Váhom, www.strelnicahubert.sk

Mapa:

GPS: 48.124839114004054, 17.942744488738583


Otvoriť mapu

Pravidlá:


Prihlásenie:

Prihláste sa elektronicky prostredníctvom tejto stránky. 

Následne je potrebné rezervovať si termín a čas strieľania na parkúru e-mailom na du.horvath@gmail.com

skupina strelcov od 3 do 6 členov, ľubovoľný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod, termín bude potvrdený odpoveďou.

1.kolo 27.12.2021  - 22.1.2022

2.kolo 24.1.2022 – 12.2.2022

3.kolo 14.2.2022 – 6.3.2022

Vyhodnotenie a zaslanie výhier do 14.3.2022

PRAVIDLÁ:  

1. Vekové kategórie:

Deti do 12 rokov vrátane (rok nar. 2009 a ml.)

Kadeti 13-17 rokov ( nar.2003-2008)

Seniori (dospelí 18-50 rokov)

Veterán 51 +

Rozhoduje dosiahnutý vek k 1. Januáru 2022 a ten rozhoduje celý rok.

2.  Pri každom novom kole organizátor zmení vzdialenosti a pozície 3D terčov.

POZOR! Strelci si konkrétny dátum a čas návštevy strelnice rezervujú e-mailom alebo telefonicky u organizátora súťaže. Otvoríme strelnicu aj počas týždňa, aj cez víkend!

Skupiny sa na strelnici menia v dvojhodinových intervaloch. 

3. Rozdelenie do skupín je svojvoľné pri registrácii. Minimálny počet strelcov v skupine je 3, maximálny počet strelcov v skupine je 6. Po dohode s organizátorom je možné navýšenie počtu strelcov.

Skupina zvolí dvoch zapisovateľov, ktorí majú za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Po absolvovaní parkúru zapisovatelia spočítajú body a dajú prekontrolovať strelcovi. Strelec svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť výpočtu. Vedúci skupiny odovzdá bodovačky organizátorovi, ktorý po skončení súťažného kola zverejní aktuálne výsledky online.

4. Trať pozostáva z 28-ich 3D terčov.

5. Na značenie miesta streľby sa používajú  biele, modré a červené kolíky. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 18m)  - DETI

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m) – KADETI, SENIORI a VETERÁNI – TRRB, TRLB, BB, PBHB,

Červený kolík (min. 5m – max.50m) - KADETI, SENIORI a VETERÁNI – OL, HU, CU, CRB

6. Strelci strieľajúci od modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). Strelci strieľajúci od červeného kolíka strieľajú 1 šíp na každý terč.

7.  Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.

9. Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu, pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. V priestore súťaže je zakázané fajčenie s výnimkou organizátorom vyhradených miest na fajčenie. Odhadzovanie odpadkov mimo miest, resp. nádob na to určených sa považuje za nešportové správanie


COVID OPATRENIA: PREBIEHA PODĽA AKTUÁLNEHO COVID AUTOMATU, RESP. V SÚLADE S OPATRENIAMI S VYHLÁSENÝM VÝNIMOČNÝM STAVOM.

Riaditeľ celej súťažnej série„Zimný 3 x 3D Parkúr Hubert “  : 

Ing. Dušan Horváth , du.horvath@gmail.com, 0903 455 630.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti : 5,- Eur

Kadet, Senior, Veterán : 10,- Eur

Obed: bez obeda.

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Program:

Registrácia: priebežne počas mesiacov január  až marec 2022

Zahájenie: 27.12.2021

Štart súťaže: priebežne, podľa dohody s usporiadateľom! Súťažiť môžete nielen počas víkendu, ale aj od pondelka do piatku počas dňa (aspoň 2 hodiny pred zotmením). Prídeme a otvoríme strelnicu podľa želania a dohody.

Ocenenie:

Vyhodnotenie: online

Súťaž je vypísaná na 3 kolá, opätovná návšteva parkúru bude umožnená, výsledok sa počíta iba z prvej návštevy. Každé kolo bude vyhodnotené samostatne. Prví traja z každej kategórie budú odmenení nákupnými poukazmi a diplomom (zasielame elektronicky). Víťaz série musí mať absolvované všetky kolá súťaže.

Hodnota poukazov je odstupňovaná poľa počtu účastníkov, ktorí absolvovali všetky kolá súťaže v danej kategórii:

3 a menej súťažiacich  – 1.miesto – poukaz 20€

4-6 súťažiacich – 1.miesto 30€ / 2.m 20€ / 10€

10 a viac súťažiacich – 1.miesto 55€ / 35€ / 20€

V detských kategóriách je hodnota poukazu znížená o 1/2.


Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba