O čo ide organizačnej komisii

Milí lukostrelci,

Poctený vašou dôverou stal som sa členom predsedníctva SLA3D a na základe deľby práce v ňom ujímam sa agendy Organizačnej komisie. Na čo nám taká komisia vlastne je?

V prvom rade jej poslaniu by zodpovedal skôr výraz „pracovná skupina pre vybudovanie organizácie“. Musí totižto sama pracovať, nie „komisárčiť“, napokon ako každá zo šiestich komisií, respektive celé združenie. Čo si neurobíme, to nebudeme mať.

O čo teda ide? V zásade každá z komisií sa snaží o to, aby vo svojej oblasti dosiahla dobré fungovanie a trvalé zlepšovanie. Aby sme mali jasné pravidlá pre súťaže, vysokú bezpečnosť, kvalitnú prípravu lukostrelcov, poriadok v hospodárení , príležitosti na medzinárodnom poli, dostupné a zrozumiteľné informácie o dianí okolo 3D lukostreľby. Je nás veľa a musíme si rozumieť. Nestačí, že sa niekto s niekým niekde na niečom dohodne „per huba“. Sme pomerne veľká organizácia a ak máme niečo robiť a urobiť spoločne, musí to byť napísané. Volá sa to riadiaca dokumentácia. Je to sústava dokumentov, slúžiacich ako vodítko členom SLA3D, aj tým, kto s Asociáciou prichádzajú do kontaktu. Vďaka nej budeme môcť všetci rozumieť tomu, čo sa v SLA3D deje, budeme čitateľní a teda aj dôveryhodní pre okolie a najmä budeme môcť vyhodnocovať ako sa nám darí a trvale to zlepšovať. Riadiaca dokumentácia sa opiera v prvom rade o stanovy. Patria do nej ďalej smernice, z ktorých azda najdôležitejšie sú hospodárska a bezpečnostná, ale takisto aj súťažný poriadok, komunikačná a organizačná smernica. Ďalej sú to vykonávacie pokyny, ktoré vychádzajú zo smerníc a upresňujú ich obsah tam, kde je to účelné. Takisto sem patria zmluvy, ktoré SLA3D uzatvorí a viaceré ďalšie dokumenty. Každý z riadiacich dokumentov sa stane platným buď rozhodnutím členskej schôdze (stanovy), alebo predsedníctva (smernice), alebo niektorej z komisií (vykonávacie pokyny). Ak táto dokumentácia nemá byť byrokratickou záťažou, ale nástrojom, ktorý pomáha, musí byť konzistentná, nesmie obsahovať duplicity ani protirečenia, musí tiež byť zrozumiteľná a dostupná. Praktické uplatňovanie jej obsahu nám bude pomáhať robiť všetko okolo 3D lukostreľby lepšie v súlade s poslaním asociácie tak, ako je zapísané v stanovách a najmä spolu. To je zmyslom združovania sa.

Organizačná komisia sa snaží zabezpečiť, aby všetky oficiálne dokumenty SLA3D tvorili zmysluplný celok. Niektoré z dokumentov sama tvorí ale najmä spolupracuje na finálnom spracovaní dokumentov iných komisií a udržiavaní ich zmysluplnej sústavy. Jej práca nie je až tak „lukostrelecká“, ale skôr administratívno - organizačná. Perfektné riadiace dokumenty nevznikajú z ničoho šibnutím prútika. Vyžadujú zodpovednú prípravu, overovanie v praxi, vylepšovanie a ladenie. Hlavne v prvom roku toho ladenia bude asi dosť, neskôr, hádam, už menej. Privítal by som, keby sa ku mne pridal niekto, kto s takouto agendou má skúsenosti. O tejto komisii platí to isté, čo o ostatných. Musíme to urobiť ako dobrovoľnú službu všetkým členom združenia. Ako služobne skôr mladší člen SLA3D obraciam sa na vás plošne a hľadám na túto prácu dobrovoľníkov, ktorí by so mnou išli do partie. Ak chcete takúto výzvu prijať, prosím, ozvite sa mi.

Dušan Franců
dusan@rolnicky.sk
http://ild.rolnicky.sk

Posted in Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on feb 19, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba