ADRESA: 

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Trnovec nad Váhom 1040, 
925 71  Trnovec nad Váhom
Slovenská republika

zastúpená:  Mgr. Jana Harabinová, predseda združenia

IČO: 36075809
DIČ: 2021965418


email:         info@archery3d.sk
web:           www.archery3d.sk, www.sla3d.sk 

Facebook:   https://www.facebook.com/groups/1692242681061252/


Registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra: https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=174064

Registrácia športového zväzu v Registri právnických osôb v športe:   https://sport.iedu.sk/Company/Company/16446


Kontakty na jednotlivých členov predsedníctva SLA 3D:
 
Predseda združenia, hospodár SLA 3D: ( funkcia do 17.11.2023 do 16.11.2027 )
                Mgr. Jana Harabinová,  info@archery3d.sk, mob. +421 908 737 634 ,  

členovia predsedníctva: ( funkčné obdobie  do 17.11.2023 do 16.11.2027)
               Ing. Michal Hricišín,  email: predsednictvo@archery3d.sk
               Jozef Žitňanský,        email: predsednictvo@archery3d.sk
               Tibor Lévay,               email: predsednictvo@archery3d.sk
               Eduard Novotný,       email: predsednictvo@archery3d.sk

Revízor združenia:( funkčné obdobie  do 17.11.2023 do 16.11.2027)
               Ing. Peter Málek

Správa skladu materiálu SLA 3D v Sliači: ( funkčné obdobie  do 01.01.2022 do 16.11.2027)

              Marek Sádecký - marek.sadecky@gmail.com, mob. 0917 666 213
              Igor Šiagi - igisiagi@gmail.com, mob. 0903 258 759


Dôležité emailové adresy: 

  • predsednictvo@archery3d.sk Podnety a návrhy členov pre predsedníctvo (elektronickú podateľňu SLA 3D spracováva :  Jana Harabinová, Michal Hricišin).
  • sutaz@archery3d.sk Informácie o súťažiach, rozpisy súťaží, výsledky súťaží (reálne prichádza :  Jana Harabinová, Michal Hricišin ).
  • info@archery3d.sk úhrada členských poplatkov, evidencia členov a súťaží, presun členov medzi klubmi (reálne prichádza : Jana Harabinová, Michal Hricišin ).
SLA 3D je aj tu:


Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba