SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D - 17.11.2017

Výročná členská schôdza SLA 3D

.

Pozvánka

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2017 (piatok, je to štátny sviatok) o 10:00 v chate Fatranka pri Varíne.

Časový haronogram:

10:00 príchod, prezentácia účastníkov

10:15 - 15:00 Výročná členská schôdza

-

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel)
 4. Správa o hospodárení SLA3D (Jozef Ďugel)
 5. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2017 (Dušan Horváth)
 6. Revízna správa (Jozef Matejov)
 7. Personálne zmeny v predsedníctve, doplňovacie voľby
 8. Vyhodnotenie účasti a úspechov našich členov na medzinárodných lukostreleckých podujatiach (Jozef Ďugel, Dušan Horváth)
 9. Plán činnosti na rok 2018, zadelenie konkrétnych úloh jednotlivým členom predsedníctva, predsedovi, príp. ostatným zainteresovaným osobám
 10. Výber organizátorov SP a MSR 2018 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR - viď príloha)
 11. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 12. Rôzne, diskusia

Pokyny:

DELEGÁTI

Podobne ako predošlý rok predsedovia klubov (alebo ním poverená osoba) môžu zastupovať členov SLA 3D združených v ich kluboch. Každý predseda obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s uvedením počtu členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomného splnomocnenia môže zastupovať splnomocnená osoba individuálnych členov SLA 3D.

PRIHLASOVANIE

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d . Obed bude pripravený len pre účastníkov, ktorí potvrdia účasť touto prihláškou.

ROKOVACÍ PORIADOK

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť.

Vo Varíne dňa 11.10.2017
Jozef Ďugel Predseda SLA3D

FORMULÁR A PODMIENKY so žiadosťou na usporiadie SP a MSR 2018 - PDF

FORMULÁR A PODMIENKY so žiadosťou na usporiadie SP a MSR 2018 - word - vhodné na kopírovanie a vypísanie

Rokovací poriadok

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on okt 11, 2017

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba