3D West Cup 2021 - 3.kolo
05.06.2021 - 05.06.2021 Malinovo

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 03.06.2021 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 03.06.2021 - 19:56

Organizátor:

Lukostrelecký klub Malinovo
Organizátor - Mgr. Lenka Doležalová, 0904 483 533, lenkad1@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Cyril Križan
Hlavný rozhodca - Cyril Križan

Adresa:

SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo

Mapa:

GPS: 48.151891, 17.29499


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU).

Počet terčov:  minimálne 24, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2, 

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrťkruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.Bude použitá jedna bodovačka v skupine.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6; 

Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín. 

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2021. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nemôžu byť iba osoby z jedného klubu.


Licencie: Súťažná séria 3D West Cup je "open" - otvorenou súťažnou sériou pre licencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení. 

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 2 deti.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie 3D West Cupu:

3D West Cup mal mať v roku 2021 7 kôl. 

Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia3D West Cupu sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp zo štyroch najlepších umiestnení.

Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.


Riaditeľ celej súťažnej série 3D West Cup: Ing. Peter Málek, peter@ malek.sk, 0944 644533


Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže sa môžu započítavať na nástrel III. výkonnostnej triedy. 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2021. 


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Deti:         11 EUR

Kadeti:     11 EUR

Dospelí, veteráni:  16 EUR

V cene štartovného je obed.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR.

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 3 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1


Súťažiaci, ktorí sa nezaregistrovali a prídu na súťaž bez registrácie, nebudú mať v cene štartovného zabezpečený obed.

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2021. 

Program:

Registrácia:     8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:    10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Vyhodnotenie: 15:00 hod.

Ocenenie:

Deti, Kadeti:  Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich.

Dospelí, Veteráni: Oceňujú sa medailou prví traja bez ohľadu na počet súťažiacich. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba