Korešpondenčná lukostrelecká liga - 1.kolo (18.- 22.3.2020)
22.03.2020 - 22.03.2020

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 22.03.2020 - 18:00, online odhlásenie je možné len do 22.03.2020 - 18:00

Organizátor:


Organizátor - Peter Málek, malek@ archery3d.sk, 0944/644533
Pomocník organizátora - spracovanie výsledkov: Jakub Málek

Adresa:

každý súťaží v domácich podmienkach

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

TRÉNINGOVÁ ZOSTAVA 6.KOLO (je rovnaká ako v 1., 2. a 4.kole):

Strieľa sa na 40 cm terč s hodnotami 1-10. Strieľa sa na rozličné vzdialenosti (napr. modrý kolík 10 - 30 metrov). Pozor, 6.kolo trvá 2 týždne - až do 3.5.2020, aby ste mali viac času aj na tréning. 


Trénuje sa na 4 série (v aplikácií MyTargets je séria označovaná ako "kolo").
Každá séria má 5 sád.
Každá sada má 3 šípy.

Počet výstrelov na jedno kolo: 4 série x 5 sád x 3 šípy = 60 tréningových výstrelov.
Strieľa sa na známe zdialenosti. Vzdialenosti ako tak simulujú vzdialenosti, ktoré strieľame na súťažiach v 3Dčku. 


BIELY KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (všetky divízie deti do 12,99 roka k 1.1.2020)

3 šípy - vzdialenosť 5 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 10 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 10 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 15 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 20 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 5 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


MODRÝ KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (kadeti všetky divízie, dospelí: TRRB, TRLB, PBHB, BB)

3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 15 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 20 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 25 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 30 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 10 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


ČERVENÝ KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (CU, HU, OL, CRB dospelí a veteráni)

3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 20 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 25 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 30 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 40 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 10 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


TERČE

Všetci používajú rovnaký terč - papierový terč FITA - 40 cm. Bodovanie od 1 do 10 bodov. Stačí dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty. 


Samovýroba terču:
Kto nemá takýto terč, tak si ho môže vyrobiť na tvrdý výkres. V strede si urobíte kružnicu s polomerom 2 cm. Tak vznikne zóna 10. Potom polomer s kružnicou 4 cm (tak vznikne zóna 9), nasledovne polomer s kružnicou 6 cm (vznikne zóna 8), kružnica 8 cm - 7, 10 cm - 6, 12 cm - 5, 14 cm - 4, 16 cm - 3, 18 cm - 2, 20 cm - 1 bod. Môžete si to vyfarbiť podľa vzoru, ale to nie je podmienkou. 

Terč sa dá dokonca aj stiahnúť z webu, vytlačiť a zlepiť jednotlivé papiere: http://dewclawarchery.com/wp-content/uploads/2015/10/FITA-40cm-Archery-Target.pdf?fbclid=IwAR2YcXpwG-EKvlZp8oMU3EiLKFDY9IhiFcZ4X_oK-RgPXAts4KByAToMLCQ

Alebo aj z tohoto to ide vytlačiť: (pre A4 treba tlačiť ako "Poster" - 6xA4), https://drive.google.com/file/d/1ZMtzhFOU-K1Ar2DzpJl1nSQ_GWw6Wctn/view?fbclid=IwAR3UCuHt6Iqzp-csd7W77gc6f_Vu29FUtADY1MndChim-AIhMwydLYLn66c


Príklady vyrobených a vytlačených terčov (p. Majerčík, Karas, Franců)ˇ: Bodovanie:
Pokiaľ máte možnosť a šťastie, že niekto z vašej rodiny taktiež strieľa, tak budete strieľať a bodovať si navzájom. Ak takúto možnosť nemáte, tak sa spoliehame na vašu čestnosť a môžete si bodovať aj sami. Nie je želateľné kvôli bodovaniu volať ďalšiu osobu, s ktorou by ste sa v opačnom prípade nestretali (prevencia koronavírus).
Na bodovačku je nutné zverejniť, kto robil bodovanie (napr. meno spolustrelca, alebo ak som si to bodoval sám, tak moje meno). Toto meno osoby, ktorá bodovala, bude zverejnená s výsledkom daného strelca. 


Počet pokusov v jednom týždni:
Keďže chceme, aby ste mali možnosť trénovať aj viackrát v danom týždni, je možné odstrieľať si danú zostavu maximálne trikrát. Môžete zaslať všetky svoje tri pokusy (3 bodovačky), všetky tri budú zverejnené, do poradia bude započítaný ten s najlepším nástrelom, zvyšné dva budú informačné. BODOVACIE TABUĽKY (bodovačky):

Bodovať sa môže nasledovne:
1/ vytlačte si bodovacie tabuľky v PDF podľa svojho kolíku - vypíšete ručne, potom bodovaciu tabuľku odfoťte s mobilom a zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko


Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - biely kolík.pdf

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - modrý kolík.pdf

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - červený kolík.pdf


2/ v mobile si otvorte bodovaciu tabuľku, do ktorej budete priamo vypisovať bodové hodnoty, prepočet sa robí automaticky, nemusíte nič spočítavať manuálne. Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko


Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - biely kolík s prepočtom.xlsx

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - modrý kolík s prepočtom.xlsx

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - červený kolík s prepočtom.xlsx


3/ bodovanie uskutočnite v aplikácií MyTargets, Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku priamo z aplikácie zašlite vo forme obrázku alebo PDF na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko

Stručný návod na nastavenie si aplikácie MyTargets - Korešpondenčná liga.pdf

Videonávod:Podmienky:
Korešpondenčný porovnávací tréning prebieha od 18.3.2020 do odvolania karenténnych opatrení. Každý týždeň prebehne jedno kolo, tréningové zostavy sa môžu meniť.
V rámci jedného kola môže jednotlivý trénujúci poslať až tri pokusy - 3 bodovačky. Čiže 3 rôzne dni vrámci jedného týždňa môžete súťažiť - strieľať, bodovať a zaslať výsledky. Na hodnotenie stačí zaslať iba jednu bodovačku. Čiže je potrebné nájsť si čas na odstrieľanie 60 šípov raz za týždeň. Trvá to cca. 1 hodinu.

Dané kolo trvá od pondelka do nedele. Uzávierka bodovačiek bude vždy v nedeľu do 19:00 hod.. Podmienky streľby daného kola vždy špecifikované.
Zapojiť sa môžu členovia i nečlenovia SLA 3D. Každý, kto sa chce zapojiť, musí byť prihlásený cez prihlasovací formulár!


Miesto streľby:
Každý strieľa na trvalej / dočasnej strelnici, vo vhodnom prostredí, vonku, prípadne v hale, určite nie v obývanej zóne, kde by hrozilo zranenie ani odrazeným šípom.

Každý strelec (resp. dospelý dozor pri deťoch) zodpovedá sám za dodržanie obmedzení, ktoré sa na používanie luku vzťahujú v zmysle zákona 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a takisto za prípadné nežiaduce následky spôsobené streľbou. BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ, AK NEMÁTE MOŽNOSŤ BEZPEČNÉHO PRIESTORU NA STREĽBU, TAK SA TEJTO LIGY PROSÍM NEZÚČASTŇUJTE!


Karanténne opatrenia:
Nie je dovolené strieľať v skupinách, na verejnosti, alebo na miestach, kde by ste sa stretávali s inými osobami. V prípade, že strieľate s inou osobou a navzájom si bodujete, musí to byť osoba z jednej "izolačnej bunky" (zo spoločnej domácnosti) a je potrebné dodržiavať si pritom odstup minimálne 2 metre. Nie je želateľné a povolené, aby ste na bodovanie volali iné osoby kvôli obmedzeniu osobného styku s inými osobami.

Pokiaľ nariadenie vlády obmedzí pohyb osôb, tak treba to rešpektovať a zúčastniť sa tohto tréningu iba vtedy, ak si to viete odstrielať vo vhodnom bezpečnom prostredí aj s týmto obmedzením.
Nie je vhodné niekam cestovať kvôli tomu, aby ste si odstrieľali túto zostavu. Zdravie je najdôležitejšie. 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Štartovné je zdarma.

Štartovné zahrňuje dvojchodový obed, ktorý si uvaríte sami z vlastných surovín :-).  

Program:

Dané kolo je vyhlásené vždy od pondelka do nedele. Trénuje sa vo vlastnom voľnom čase. 


Vytýčenie vzdialeností:
Pred samotným tréningom si treba vytýčiť strelecké pozície (napr. modrý kolík 10, 15, 20, 25, 30 m.)


Tréning:
Môže sa urobiť "nesúťažný" tréning po 3 šípy na všetkých 5 súťažných vzdialeností, spolu 15 šípov.  


Zaslanie bodovačky:
Po odstrieľaní ihneď odošlite svoju bodovačku podľa návodu v "Pravidlách".


Uzávierka kola:
Uzávierka bodovačiek za príslušný týždeň je do nedele do 19:00 hod. na maile: malek @archery3d.sk. 


Ocenenie:

Výsledky budú zverejnené v pondelok -  neoficiálne výsledky. Bude daných 24 hodín na prípadné protesty (napr. by sme zabudli niekomu nahodiť bodovačku, alebo by sme sa zmýlili). 

Oficiálne výsledky budú zverejnené cca. v utorok.

Momentálne o oceneniach neuvažujeme, nevylučuje sa, že sa to môže zmeniť. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba