Korešpondenčný porovnávací tréning - 3.kolo (30.3. - 5.4.2020)
05.04.2020 - 05.04.2020

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 05.04.2020 - 19:00, online odhlásenie je možné len do 05.04.2020 - 19:00

Organizátor:


Organizátor - Peter Málek, malek@ archery3d.sk, 0944/644533
Pomocník organizátora - spracovanie výsledkov: Jakub Málek

Adresa:

každý súťaží v domácich podmienkach

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

3.KOLO - podmienky

Po rokoch sme oprášili myšlienku korešpondenčnej ligy, ktorá tu kedysi bola a umožňovala ako - tak porovnať si svoju výkonnosť s ostatnými lukostrelcami. V dobe, keď nie je pre koronavírus povolené organizovať súťaže a zgrupovať sa do skupín ľudí, je toto možnosťou, ako tak si zatrénovať buď individuálne, alebo s členom svojej rodiny. Tak sme vytvorili "Korešpondenčný porovnávací tréning".


Podmienky:
Korešpondenčný porovnávací tréning prebieha od 18.3.2020 do odvolania karenténnych opatrení. Každý týždeň prebehne jedno kolo, tréningové zostavy sa môžu meniť.
V rámci jedného kola môže jednotlivý trénujúci poslať až tri pokusy - 3 bodovačky. Čiže 3 rôzne dni vrámci jedného týždňa môžete trénovať - strieľať, bodovať a zaslať výsledky. Na hodnotenie stačí zaslať iba jednu bodovačku. Čiže je potrebné nájsť si čas na odstrieľanie 60 šípov raz za týždeň. Trvá to cca. 1 hodinu.

Dané kolo trvá od pondelka do nedele. Uzávierka bodovačiek bude vždy v nedeľu do 18:00 hod.. Podmienky streľby daného kola vždy špecifikované.
Zapojiť sa môžu členovia i nečlenovia SLA 3D. Každý, kto sa chce zapojiť, musí byť prihlásený cez prihlasovací formulár!


Miesto streľby:
Každý strieľa na trvalej / dočasnej strelnici, vo vhodnom prostredí, vonku, prípadne v hale, určite nie v obývanej zóne, kde by hrozilo zranenie ani odrazeným šípom.

Každý strelec (resp. dospelý dozor pri deťoch) zodpovedá sám za dodržanie obmedzení, ktoré sa na používanie luku vzťahujú v zmysle zákona 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a takisto za prípadné nežiaduce následky spôsobené streľbou. BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ, AK NEMÁTE MOŽNOSŤ BEZPEČNÉHO PRIESTORU NA STREĽBU, TAK SA TEJTO LIGY PROSÍM NEZÚČASTŇUJTE!


Karanténne opatrenia:
Nie je dovolené strieľať v skupinách, na verejnosti, alebo na miestach, kde by ste sa stretávali s inými osobami. V prípade, že strieľate s inou osobou a navzájom si bodujete, musí to byť osoba z jednej "izolačnej bunky" (zo spoločnej domácnosti) a je potrebné dodržiavať si pritom odstup minimálne 2 metre. Nie je želateľné a povolené, aby ste na bodovanie volali iné osoby kvôli obmedzeniu osobného styku s inými osobami.

Pokiaľ nariadenie vlády obmedzí pohyb osôb, tak treba to rešpektovať a zúčastniť sa tohto tréningu iba vtedy, ak si to viete odstrieľať vo vhodnom bezpečnom prostredí aj s týmto obmedzením.
Nie je vhodné niekam cestovať kvôli tomu, aby ste si odstrieľali túto zostavu. Zdravie je najdôležitejšie. 


TRÉNINGOVÁ ZOSTAVA 3.KOLO: 

Tréning má 4 série (v aplikácií MyTargets je séria označovaná ako "kolo").
Každá séria má 5 sád.
Každá sada má 3 šípy.

Počet výstrelov na jedno kolo: 4 série x 5 sád x 3 šípy = 60 tréningových výstrelov.
Strieľa sa na známe zdialenosti. Vzdialenosti ako tak simulujú vzdialenosti, ktoré strieľame na súťažiach v 3Dčku. 


BIELY KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (všetky divízie deti do 12,99 roka k 1.1.2020)

3 šípy - vzdialenosť 5 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 5 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 10 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 10 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 15 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 5 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


MODRÝ KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (kadeti všetky divízie, dospelí: TRRB, TRLB, PBHB, BB)

3 šípy - vzdialenosť 5 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 10 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 15 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 20 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 25 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 5 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


ČERVENÝ KOLÍK - tréningová zostava jednej série (15 šípov):  (CU, HU, OL, CRB dospelí a veteráni)

3 šípy - vzdialenosť 10 metrov - idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 20 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 25 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 30 metrov- idem si vytiahnúť šípy
3 šípy - vzdialenosť 40 metrov- idem si vytiahnúť šípy

spolu: 15 šípov. 

Prvú sériu mám za sebou, pár minút prestávka, idem do druhej série - strieľam tam opäť na 10 metrov atď. Toto si zopakuje ešte trikrát, kým nebudem mať odstrieľaných 60 šípov. 


TERČE

Terče pre toto kolo nám namaľovali naše deti a členovia. Ďakujeme im veľmi pekne!
Je potrebné vytlačiť si ich na papiere formátu A4. Terč číslo 5 si zlepte z dvoch častí. 

TERČE NA TLAČ TLAČIARNI - Stiahni tu, vytlačiť na 5 papierov formátu A4.pdf
Bodovanie:

Boduje sa nasledovne:
telo: 5 bodov
kill zóna: 8 bodov
centrálna časť: 10 bodov
stred: 11 bodov

(stačí dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty).

Pokiaľ máte možnosť a šťastie, že niekto z vašej rodiny taktiež strieľa, tak budete strieľať a bodovať si navzájom. Ak takúto možnosť nemáte, tak sa spoliehame na vašu čestnosť a môžete si bodovať aj sami. Nie je želateľné kvôli bodovaniu volať ďalšiu osobu, s ktorou by ste sa v opačnom prípade nestretali (prevencia koronavírus).
Na bodovačku je nutné zverejniť, kto robil bodovanie (napr. meno spolustrelca, alebo ak som si to bodoval sám, tak moje meno). Toto meno osoby, ktorá bodovala, bude zverejnená s výsledkom daného strelca. 


Počet pokusov v jednom týždni:
Keďže chceme, aby ste mali možnosť trénovať aj viackrát v danom týždni, je možné odstrieľať si danú zostavu maximálne trikrát. Môžete zaslať všetky svoje tri pokusy (3 bodovačky), všetky tri budú zverejnené, do poradia bude započítaný ten s najlepším nástrelom, zvyšné dva budú informačné. BODOVACIE TABUĽKY (bodovačky):

Bodovať sa môže nasledovne:
1/ vytlačte si bodovacie tabuľky v PDF podľa svojho kolíku - vypíšete ručne, potom bodovaciu tabuľku odfoťte s mobilom a zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko


Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - biely kolík.pdf

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - modrý kolík.pdf

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - červený kolík.pdf


2/ v mobile si otvorte bodovaciu tabuľku, do ktorej budete priamo vypisovať bodové hodnoty, prepočet sa robí automaticky, nemusíte nič spočítavať manuálne. Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku zašlite na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko


Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - biely kolík s prepočtom.xlsx

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - modrý kolík s prepočtom.xlsx

Bodovačka 60 šípov Korešpondenčná liga - červený kolík s prepočtom.xlsx


3/ bodovanie uskutočnite v aplikácií MyTargets, Tu je ale potrebné navoliť si iný typ terča - na 3Dčko, s hodnotením 11, 10, 8, 5. 

 • Postup:  aplikácia MyTargets
 • stlačím vpravo dolu oranžové +, vyberiem Tréning so štandardným kolom
 • V hornej časti máte zapísanú zostavu z minulých týždňov (tam sú tie 4 série po 5x3 šípoch). Kliknem na to
 • stlačím vpravo dolu oranžové +, idem si vytvoriť novú šablónu na 3Dčkové terče
 • Hore dám názov tejto šablóne (napr. 3D 4 série x 5 sád x 3 šípy)
 • vzdialenosť si dám ľubovoľnú, nie je to podstatné
 • Typ terča: kliknem do toho, idem na samý spodok a tam si rozkliknem v sivom okne 3D terče
 • vybehnem mi niečo takéto: tam si vyberiem 3D IBO

 • upravím si, koľko budem strieľať počas jednej série: Formát 5 sád z 3 šípy
 • Cez tlačidlo "Pridať" si takto zvolíte 4 série (v tejto aplikácií to volajú Kolá). 
 • cez "fajočku" v zelenom vpravo hore si to uložíte, tak ste si vytvorili šablonu na 3D terče 
 • nazvíte si Nový tréning napr. 3.kolo 3D - korešp.tréning - 1.pokus a môžete strieľať!Po ukončení bodovania bodovaciu tabuľku priamo z aplikácie zašlite vo forme obrázku alebo PDF na mail: malek@ archery3d.sk. Do predmetu mailu dajte: Bodovačka - Korešpondenčná liga - Meno Priezvisko

Stručný návod na nastavenie si aplikácie MyTargets - Korešpondenčná liga.pdf

(toto je návod pre klasické terče, nie na 3D terče. Postupovať budete rovnako, len si vyberiete iný terč.)
Videonávod:

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Štartovné je zdarma.

Štartovné zahrňuje dvojchodový obed, ktorý si uvaríte sami z vlastných surovín :-).  

Program:

Dané kolo je vyhlásené vždy od pondelka do nedele. Trénuje sa vo vlastnom voľnom čase. 


Vytýčenie vzdialeností:
Pred samotným tréningom si treba vytýčiť strelecké pozície (napr. modrý kolík 5, 10, 15, 20, 25 m.)


Tréning:
Môže sa urobiť tréning po 3 šípy na všetkých 5 vzdialeností, spolu 15 šípov.  


Zaslanie bodovačky:
Po odstrieľaní ihneď odošlite svoju bodovačku podľa návodu v "Pravidlách".Uzávierka kola:
Uzávierka bodovačiek za príslušný týždeň je do nedele do 19:00 hod. na maile: malek @archery3d.sk. 


Ocenenie:

Výsledky budú zverejnené v pondelok -  neoficiálne výsledky. Bude daných 24 hodín na prípadné protesty (napr. by sme zabudli niekomu nahodiť bodovačku, alebo by sme sa zmýlili). 

Oficiálne výsledky budú zverejnené cca. v utorok.

Momentálne o oceneniach neuvažujeme, nevylučuje sa, že sa to môže zmeniť. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba