SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2021 - 8.kolo FINÁLE
09.10.2021 - 09.10.2021 Sklabinský Podzámok

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 07.10.2021 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 09.10.2021 - 21:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 147

Organizátor:

ARQUITIS Blatnica
Organizátor - Róbert Paškuliak, 0903 513 490, Arquitis.blatnica@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Viera Paškuliaková
Hlavný rozhodca - Miroslav Giláni

Adresa:

Hrad Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovensko

Mapa:

GPS: 49.055528, 19.01886


Otvoriť mapu

Pravidlá:

UPOZORNENIE - na finále SP sa môžu do 30.9. 2021 prihlasovať iba vybraní športovci!

Finále Slovenského pohára SLA 3D bude prebiehať v obmedzenom režime vzhľadom k tomu, že sa organizácia celej súťaže musí prispôsobiť aktuálnemu Covid automatu pre športovcov v danom okrese. Okres Martin bude červený. To znamená, že 150 účastníkov sa môže zúčastniť súťaže v režime OTP (očkovaní, testovaní, po kovide). Na finále sa môže prihlásiť maximálne 147 súťažiacich (3 osoby navyše budú rozhodca, lekár, riaditeľ preteku). 


Po 7 kolách SP sme vypracovali zoznam osôb, ktoré sa prednostne môžu prihlásiť na súťaž:

Zoznam možných účastníkov pre finále SP.pdf


Kritériá zoznamu: 

- športovec musí mať už absolvované aspoň 3 účasti na SP 2021 (pretože 4 sú potrebné na celkové hodnotenie)

- v zozname sú iba osoby, ktoré majú šancu umiestniť sa celkovo na prvých 3 miestach. T.j. ak by získali 30 bodov v poslednom kole, aby mohli byť minimálne na 3.mieste. 


Harmonogram prihlasovania: 

Do 30.9.2021 je možné prihlásiť sa iba osobám zo zoznamu. Ak sa tam budú prihlasovať aj iné osoby, tak tie vymažeme, preto nám prosím nepridávajte prácu!

Ak zostanú voľné miesta, tak po 1.10. sa môžu prihlásiť aj ďalšie osoby. 

(sprievodné osoby k deťom sa prihlasujú ako doteraz, ale maximálne 1 dospelá osoba na dieťa, nerobte z toho rodinný výlet)


MIESTO SÚŤAŽE ZOSTÁVA V SKĽABINSKOM PODZÁMKU na základe toho, že je okres Martin červeným v čase organizácie súťaže a 147 účastníkov sa v režime OTP môže zúčastniť! Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA 3D.

Na súťaži sa súťaží podľa ustanovení Súťažného poriadku pre rok 2021. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D


Počet terčov: 28, 30, 32, 34  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovacích tabuliek druhým a tretím členom skupiny.


Postavenie trate a postavenie pri kolíkoch:

V prípade, že na danú súťaž SP SLA 3D je prihlásených 150 a viac súťažiacich, organizátor je povinný postaviť súťažnú trať s dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť pre všetky terče na celej súťažnej trati.

V prípade, že je prihlásených 149 a menej súťažiacich, organizátor môže postaviť súťažnú trať s jedným, alebo dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť, avšak rovnako pre všetky terče na celej súťažnej trati. 


Skupiny: 
Každá skupina musí mať najmenej troch strelcov, nie však viac ako osem strelcov. Skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA 3D.
Strelci v skupine zvolia dvoch strelcov zo skupiny ktorí budú zapisovať skóre. Každý strelec zapísaný v skupine ako prvý, je vedúci skupiny. V prípade dvojitých kolíkov sú v skupine minimálne 2 a maximálne 4 páry. V prípade nepárneho počtu strelcov strieľa posledný v zozname sám.
Pre hladký priebeh súťaže sú povolení maximálne štyria strelci (CU, HU, CRB) v jednej skupine pri súťažnej trati s jedným streleckým kolíkom; maximálne šiesti strelci (CU, HU, CRB) pri súťažnej trati s dvoma streleckými kolíkmi.

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2021. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2021:
Slovenský pohár má 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Deti:          6 EUR

Kadeti:      8 EUR

Dospelí, veteráni:  12 EUR

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022.

V cene štartovného nie je obed. Výška ceny obeda a rovnako druh , resp.menu uvádza organizátor SP v kolónke iné. Pokiaľ sa rozhodne súťažiaci pre obed, zapíše si v časti obed číslo 1, pokiaľ chce obed pre seba a aj doprovodnú osobu napíše číslo 2.... Pokiaľ nebude chcieť obed nechá kolónku prázdnu. 

Program:

Registrácia:     08:30 - 10:00 hod.

Tréning:          08:30 - 09:45 hod.

Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny: 10:00 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 


Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami na Slovenskom pohári SLA 3D 2021 nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: 

 

Ubytovanie:

Iné:

COVID OPATRENIA: PREBIEHA PODĽA SYSTÉMU OTP (očkovaní, testovaní, po covide)

Každý súťažiaci predloží potvrdenie o jednom z týchto skutočností:

a) je osobou, ktorá je najmenej 14 dní po 2.očkovaní (Pfizer, Moderna, Astra, Sputnik)

b) je osobou, ktorá je najmenej 21 dní po 1.očkovaní (Johnson)

c) je osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

d) ide o osobu do 12 rokov veku

e) má negatívny 48-hodinový antigénový alebo 72-hodinový PCR test (čiže otestujú sa doma pred súťažou)

Osoby, ktoré niektoré z týchto potvrdení nebudú vedieť predložiť, nebudú pripustené na súťaž!

TESTOVANIE MOMKA: nebude prítomná (kto potrebuje, musí sa otestovať vopred sám doma)

SPÔSOB ŠTARTU: hromadný štart podľa programu

PARKOVANIE: na lúke pod hradom budú usmerňovať asistenti. SUV môžu parkovať aj priamo na hrade.

Potrebná pevná turistická obuv. Dĺžka okruhu 2km celkové prevýšenie 90m

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba