Stredoslovenský Pohár 2024 - 3.kolo / Memoriál Miroslava Gábora
22.06.2024 - 22.06.2024     Zvolen - Kráľová     Nižšia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 20.06.2024 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 20.06.2024 - 22:00

Organizátor:

ŠK Orlík SLIAČ
Organizátor - Matej Brašeň, +421949 243 129,orliksliac@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Denisa Malá
Hlavný rozhodca - Igor Šiagi
Technický delegát - Menný zoznam je uvedený v pravidlách súťažnej série.

Adresa:

Lunterov Ranč

Mapa:

GPS: 48.5088301216, 19.1792151527


Otvoriť mapu

Pravidlá:

1.  Základné inštrukcie : 

Všetky preteky SSP 3D 2024 - Stredoslovenský pohár 3D 2024 , sa riadia podľa pravidiel a súťažného poriadku  SLA3D na rok 2024. Na súťažiach SSP 3D je potrebná účasť hlavného rozhodcu SLA 3D, každý organizátor je povinný zabezpečiť sám . Môžu sa zúčastniť všetci lukostrelci a nie je  potrebná licencia SLA 3D . Pri vytvorení skupín bude prítomná osoba poverení s organizátorom . Skupiny tvoria max. 6 súťažiacich, pričom v skupine musia byť členovia min. 2 klubov, a max. 4 kladkové luky alebo CRB.

2.  Súťaž pozostáva zo šiestich pretekov (kôl): 

 • 1.kolo 11.5. Brezno - Rohozná
 • 2.kolo 8.6. Fiľakovo
 • 3.kolo 22.6. Zvolen Orlík Sliač
 • 4.kolo 13.7. Dobšiná
 • 5.kolo 10.8. Rimavská Sobota
 • 6.kolo Finále 12.10. Divín

3. Trať a pravidlá streľby : 

 • Strieľa sa podľa pravidiel World Archery (VÝNIMKA : oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRB).
 • Trať pozostáva z 19 3D terčov + 1 vzdialený terč, ktorého vzdialenosť je známa. V prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Strelci strieľajúci od červeného, modrého a bieleho kolíka strieľajú 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). 
 • Na terč, ktorého vzdialenosť je známa sa strieľajú po 4 šípy - z toho sa zapisujú 2 najlepšie zásahy. 
 • Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču. Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch kôl Stredoslovenského pohára, postupuje do finálového vyhodnotenia. Pri rovnosti bodov rozhoduje najnižší počet 0 alebo najvyšší počet 11 a 10. Pri pretrvávajúcej rovnosti rozhoduje priemer bodov na šíp zo započítaných štyroch kôl.

Celkové vyhodnotenie súťaže „Stredoslovenský pohár - Finále“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola.

4. Štartové:

Deti: 6,-eur

Kadeti: 10,- eur

Senior, Veterán: 14,-eur

V cene štartovného nie je obed.

5. Výnimka udelená pre 3.kolo SSP 2024: 

 • Memoriál Miroslava Gábora je pretek spájajúci dve súťažné sérií, a to Stredoslovenský pohár v 3D lukostreľbe (SLA 3D) a Slovenský pohár v terénnej a 3D lukostreľbe (SLZ). Chceme týmto strelcov upozorniť na pár výnimiek oproti bežným pravidlám série SSP, a to:
 • Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery (oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRB).
 • Počet terčov: 24 terčov na neznáme vzdialenosti podľa pravidiel WA + 1 terč neštandardne na väčšiu vzdialenosť
 • Počet výstrelov: na terč: 2 šípy pre všetky divízie, okrem CRB (ostáva 1 šíp), 4 šípy na neštandardne vzdialený terč (zapisujú sa 2 najlepšie zásahy), okrem CRB (ostávajú 2 šípy, najlepší 1 zásah sa zapisuje)
 • Licencie: Súťažná séria SSP je „open“ – otvorená súťaž pre všetkých strelcov (strelcov bez licencie, strelcov s licenciou SLA 3D, strelcov s licenciou SLZ). Pokiaľ majú strelci záujem byť zaradený do súťažnej série Slovenský pohár SLZ je nutné mať platnú licenciu SLZ pre rok 2024. O tomto informujú pri registrácií a zápisom čísla licencie do bodovačky.
 • Ocenenie: Dľa série SSP. Všetci prihlásení členovia SLZ sú zároveň aj účastníkmi kola Stredoslovenského pohára v 3D lukostreľbe (SSP sa zúčastňujú prihlásení s licenciu SLA 3D, s licenciou SLZ, ako aj súťažiaci bez licencie). Pri vyhodnotení súťaže sa spájajú divízie (TL s TRRB), (DL s TRLB), (KL s CU), a kategórií (veterán/ky 70+, veterán/ky 60+ s veterán/ky 50+), bude iba jedno „medailobranie“.
 • Redukovaná výsledková listina iba s členmi SLZ bude upravená na 24 terčov (extra vzdialený terč sa nebude započítavať nakoľko to je v rozpore s pravidlami WA) a odoslaná na započítanie do celkového hodnotenia SP v terénnej a 3D lukostreľbe podľa smernice SLZ

6. Technickí delegáti : 

Pre súťažnú sériu SSP 2024 boli schválení títo technickí delegáti: Peter Vilím, Michal Hricišín a Michal Brozman, Tibor Lévay.


Riaditeľ celej súťažnej série SSP 3D 2024: 

Michal Brozman, lukostreleckyklubroute66@gmail.com, 0907 886 009.

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Súťažná séria je schválená na započítavanie priemerných nástrelov z jednotlivých súťaží na výpočet výkonnostnej triedy športovca SLA 3D (4.VT. a 5.VT.). 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2024.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6€

Kadeti: 10€

Seniori: 14€

Veteráni: 14€

Štartovné je možné uhradiť vopred aj platobnou kartou najneskôr do 21.06.2024 20:00

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 6,50€

Druh obedu: guláš

Program:

08:00 - 09:30  Registrácia, tréning

09:30 - 10:00  Zahájenie súťaže, rozdelenie  do skupín

10:15              Začiatok súťaže - prvý výstrel

14:30              Odovzdanie vyplnených bodovacích lístkov, obed

16:00              Vyhodnotenie

Ocenenie:

 • Všetky kolá sa vyhodnocujú zvlášť. Oceňujú sa medailou prví traja strelci bez ohľadu na počet súťažiacich v každej kategórii. Jednotlivé kolá sú hodnotené bodmi podľa umiestnenia (1.miesto – 30 bodov, 2.miesto – 25 bodov, 3.miesto – 21 bodov, 4.miesto – 18 bodov, 5.miesto – 15 bodov, 6.miesto – 12 bodov, 7.miesto – 9 bodov, 8.miesto – 6 body, 9.miesto – 3 body, 10.miesto – 1 bod)
 • Strelec, ktorý sa zúčastní minimálne štyroch  kôl Stredoslovenského pohára, postupuje do finálového vyhodnotenia. Pri rovnosti bodov rozhoduje priemer bodov na šíp zo započítaných štyroch  kôl.
 • Celkové vyhodnotenie súťaže „Stredoslovenský pohár - Finále“ bude po vyhodnotení šiesteho (finálového) kola.
 • Ocenenie (medaile) dostanú prví traja strelci v každej kategórii.
 •  Prví traja víťazi v každej kategórii budú vo finále ocenení pohármi.

Ubytovanie:

Iné:

V mieste súťaže je bufet

DRUH TRATE : NEFAJČIARSKA

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba