Sústredenie mladých lukostrelcov 2020 (5. letný tábor)
18.07.2020 - 24.07.2020 Spišské Vlachy

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 06.07.2020 - 23:50, online odhlásenie je možné len do 06.07.2020 - 14:45
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 35

Organizátor:


Organizátor - SLA 3D, Ing.arch.Marián Antal ,0918319076 , archerymi@gmail.com

Adresa:

RS ZAHURA, Okolie 586/51, 053 61 Spišské Vlachy

Mapa:

GPS: 48.9271913, 20.8080008


Otvoriť mapu

Pravidlá:

SÚSTREDENIE - ROK 2021: 

POKYNY BUDÚ ZVEREJNENÉ DODATOČNE, odkedy sa spustí aj možnosť prihlasovania!


Sústredenie mladých lukostrelcov                                                                                     

5. letný tábor 18/07/2020 – 24/07/2020 Sp.Vlachy „Zahurou“
Termín nástupu:    18/07/2020 do 10.00 hod. v doprovode rodiča.


Tí , ktorí sa zúčastnia 5.kola SP ,ktoré bude tento deň prebiehať vo Sp.Vlachoch .............nástup po ukončení preteku

Prosíme  rodičov aby nezabudli na potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.


Prihlasovanie: Výhradne cez stránky SLA 3D prostredníctvom prihlasovacieho formulára

Určené pre: členov SLA 3D s platnou licenciou pre rok 2020 vo veku 12. - 17.rokov /deti, kadeti/

Kapacita 28 detí vo veku 12 – 17 rokov. Dozor 4 dospelí /odborný i zdravotný/.

Prosím záujemcov, aby rešpektovalí  požiadavku na vek účastníka: 12 - 17 rokov !


Ubytovanie: ( http://www.chata-sabinka.sk/)
Ubytovanie v jednom objekte - veľkej chate všetky deti .Ak by bol väčší počet záujemcov potom i na chatách spolu s jedným s rodičov ako dozor.


Rozdelenie do izieb.................................10,30 hod.

Obed .................................................. ....13.00hod.

Program – poobednajšia čásť..................13.30 – do večere

/príchod ďalších účastníkov zo SP,rozdelenie do izieb/

Spoločná večera .....................................  18.00 hod.


Pozn: požiadavky na bezlepkovú stravu nahlásiť predom.Pitný režím v priebehu dňa zabezpečený.

Doporučená výstroj: Obuv celá alebo polovičná , do terénu na tréning.V čase mimi tréning tenisky ,sandále...

Pre predpokladaný výskyt kliešťa a ostatného hmyzu – repelentný prípravok/spray, krém,.../

Vhodné dlhé letné nohavice alebo návleky na lýtka.Fľaša na vodu – prenosná, š í l t o v k a   alebo klobúk, slnečné okuliare, vreckový nožík zatvárací, poznamkový blok. Kto hrá  na hudobný nástroj – gitara , banjo....vítané.

Lukostrelecká výstroj ako na pretek s prípadnými náhradnými dielmi v prípade poruchy...ďalekohľad,....stojan na luk,...


Zdravotná služba jestvujúca:

Nech nás Pán ochraňuje skrze Nepoškvrnenú Matku Božiu, aby to nebolo na sústredení potrebné!

- stanica Rýchlej záchrannej služby v Sp.Vlachoch – 10 min.dostupnosť

- NsP Krompachy

Deťom nezabudnite pribaliť kartičku -  preukaz zdravotného poistenia / alebo aspoň kópiu/.Rodičia
: podujatie bude prebiehať bez rodičov. Napriek tomu hľadáme 4 rodičov, ktorí by po jednom spali v chatkách s deťmi a dohliadali na poriadok. Vítaní sú najmä rodičia so zdravotníckym vzdelaním. Osoby, ktoré by mali o to záujem, budú platiť taktiež 100 EUR za stravu a ubytovanie. Záujemcovia z radov dospelých - prosíme, aby sa hlásili ešte pred prihlásením priamo p.Mariánovi Antalovi. Na prihláške sa zapíšte ako sprevádzajúca osoba k svojmu dieťaťu.Info v pripade zmien, resp. na stránke SLA3D.

Ing.arch.Marián Antal ,0918319076 , archerymi@gmail.com


Predseda Metodicko – trénerskej komísie SLA 3D


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Kadet

Štartovné:

Cena : 100 Eur / osobu /plná penzia 6 dní/  
/6dní a nocí x 15€ + 10€ strava v deň odchodu – raňajky,obed,....nápoje/

Cena obsahuje: stravu 3x denne / R, O, V/, ubytovanie v chate,

Z rozpočtu SLA 3D hradené: školitelia, trénerský dohľad, lekársky dohľad, prenájom terčov a terčovníc, materiál...

V prípade, že dosiahne SLA 3D výnos z 2% odovzdaných daní, tieto peniaze pôjdu komplet na zlepšenie podmienok počas Letného tábora (na motivačné ceny pre deti, zakúpenie špekačiek na opekačku atď.)


Platba: Platí sa celou sumou do 14 dní od prihlásenia na účet SLA 3D (číslo účtu: SK7883300000002501752752), variabilný symbol: číslo licencie SLA 3D, text: Letný tábor lukostrelcov – Meno Priezvisko).

Stornopodmienky: Pri odhlásení menej ako 30 dní pred začiatkom podujatia je stornopoplatok vo výške 20 EUR. Zvyšná suma sa vracia na účet.
Osoby, ktoré neuhradia platbu 100 EUR do 14 dní od prihlásenia, budú zo zoznamu prihlásených vymazané, aby neblokovali miesta ďalším záujemcom. Platby budú pre kontrolu zaznamenávané do zoznamu prihlásených.


Program:

Denný rozvrh počas sústredenia:

Budíček......................................................7.30 hod.

Raňajky.......................................................8.00 hod.

Ranná výuka ..............................................9.00 – 12.30 hod.

Obed..........................................................13.00 hod.

14.00 – 17.30 poludňajší program

Spoločná večera .........................................18.00 hod.

18.30 – 21.30 teoretické vzdelávanie, diskusia ku dňu,.....

Doplnkový program – streda ešte upresníme.

                                     - štvrtkový „ Večer s Hosťom „ pri ohni a opekačka.

Večerná hygiena, večierka ...........................22.00 hod.


Ocenenie:

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba