SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Členským klubom sa môže stať právnická osoba (spravidla občianske združenie), ako aj organizačná jednotka právnickej osoby (typicky lukostrelecký oddiel telovýchovného klubu) ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky prijatia: 

a) V zmysle svojich stanov vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, zameranú na 3D lukostreľbu, 

b) Medzi svojimi členmi má minimálne troch členov združenia, pričom jedným z nich musí byť predseda združenia, alebo vedúci funkcionár organizačnej jednotky, 

c) Odovzdá prihlášku spolu so stanovami členského klubu potvrdenými razítkom Ministerstva vnútra. Predsedníctvo združenia prihlášiu prerokuje a schváli.


Prihlášku spolu so stanovami oscanujte a zašlite na adresu: info@archery3d.sk. Poštou originál nie je nutné zasielať. 


Prihlášku klubu nájdete  SLA3D-prihlaska_klubu.doc


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba