ONLINE Školenie rozhodcov SLA 3D
22.03.2020 - 22.03.2020 INTERNET

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 21.03.2020 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 21.03.2020 - 22:59

Organizátor:


Organizátor - Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Organizátor - Tatiana Binderová, Dušan Horváth
Technický personál (STAFF) - Peter Málek - technické zabezpečnie (malek@ archery3d.sk, 0944644533)

Adresa:

Školenie prebehne online, každý zostáva doma. Je potrebné mať počítač / mobil s prístupom na internet. Viď technické požiadavky nižšie.

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom sme sa rozhodli zorganizovať školenie rozhodcov online. 

Školenie rozhodcov je určené pre: 

  • Držitelia aktuálnych licencií – obnovenie licencie - Zoznam aktuálnych držiteľov:  Zoznam rozhodcov SLA 3D.pdf
  • Noví záujemcovia – prednostne z klubov organizujúcich SP
  • pre členov SLA 3D, po ktorom môžete získať certifikát rozhodcu SLA 3D.


Keďže ide o školenie online, nie je limitovaný maximálny počet účastníkov, školenie je zdarma. 

Odporúčame, aby sa z každého klubu zúčastnil aspoň jeden zástupca. Školenie rozhodcov je určené iba pre členov SLA 3D. 

Účastník preškolenia rozhodcov po školení a úspešnom zvládnutí testu dostane certifikát, ktorý ho bude oprávňovať byť rozhodcom na lukostreleckých podujatiach pod hlavičkou SLA 3D v rokoch 2020,2021. Každý klub organizujúci podujatie Slovenský pohár SLA 3D alebo Majstrovstvá Slovenska SLA 3D bude musieť mať na súťaži rozhodcu s týmto certifikátom (prípadne rozhodcu s vyššou úrovňou skúšok). 
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Školenie je určené iba pre členov SLA 3D a je poskytované ZDARMA.

Program:

PROGRAM:

08:35 hod. - 8:50 hod. - každý účastník dostane do svojho emailu link, pomocou ktorého sa prihlási na školenie (stačí kliknúť na link a ide to). V prípade problémov kontaktujte Petra Málka

08:55 hod. - privítanie, technické poučenie online (Peter Málek)


09:00 - 10:20 hod.  - školenie 1.časť (rozhodca a jeho úlohy, divízie, pravidlá HDH IAA pre rok 2020, kontrola náradia, trať, posudzovanie zásahov,...) (Tatiana Binderová, Dušan Horváth)

10:20 - 10:30 hod. - prestávka

10:30 - 10:50 hod.  - Pravidlá WA, rozdiely oproti HDH-IAA, 

10:50 - 11:10 hod.  - Diskusia, zodpovedanie na vopred zaslané dotazy a dotazy zo školenia, ukončenie teoretickej časti školenia

11:10 - 11:15 hod. - odoslanie testov do mailu každého účastníka

11:15 - 12:00 hod. - vypracovanie testov elektronicky

(Časový harmonogram môže byť zmenený / posunutý na základe vývoja celého podujatia.)


Vyhodnotenie: po kontrole testov budú účastníci upovedomení o výsledku testu v nasledujúcich dňoch, úspešní účastníci obdržia certifikát rozhodcu SLA 3D (odovzdajú sa dodatočne). 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 

Je potrebný prístup na internet

Účastníci školenia potrebujú na školenie počítač s reproduktorom, prípadne mikrofónom. Toto spĺňa klasický notebook. Kamera nie je podmienkou. Nič sa vopred nemusí inštalovať!

Odporúčame dať si slúchadlá s mikrofónom, čím budete lepšie počuť a aj my ostatní vás budeme počuť. 

Kľud: prosíme na školení byť v tichej miestnosti (hlavne v časti, kde bude diskusia, aby sme sa dobre počuli.). 


Mobily: ak nemáte notebook/počítač, môžete sa zúčastniť školenia aj na svojom mobile / tablete. Je ale potrebné si predtým nainštalovať aplikáciu: JITSI MEET. Vyzerá to nasledovne: 
Ako to bude prebiehať: Pred začiatkom školenia dostanete všetci krátku inštruktáž, čo a ako používať. Počas školenia budú školitelia prednášať k vopred pripraveným materiálom, ktoré sa vám budú zobrazovať na obrazovke. Budete mať ostatní centrálne vypnuté mikrofóny, ale bude možné sa počas školenia pýtať v chatovacom okienku, ktoré je súčasťou aplikácie. V časti diskusia sa budete môcť spýtať aj ústne. 

MATERIÁLY NA SAMOŠTÚDIUM pred školením:

Každý účastník školenia musí mať naštudované materiály: 

Pravidlá HDH IAA 2020 s národnými úpravami -   hdhiaa3drules2020sksnarodnymiupravamisla3d.pdf

Bezpečnostná smernica - sla3d-bezpecnostnasmernica-v20.pdfDOTAZY NA DISKUSIU:

Prípadné dotazy a nejasnosti, ktoré máte k pravidlám, či iným aspektom činnosti rozhodcu prosím zasielajte emailom najneskôr do piatku 20.3.2020 na mailovú adresu: tatiana.binderova@gmail.com . Je vhodné poslať tieto dotazy vopred, aby sa prednášajúci mohol na ne pripraviť.

Všetky dotazy budú zodpovedané v časti diskusia, alebo počas prezentácie. 


Ocenenie:

Certifikát rozhodcu SLA 3D na súťaže na roky 2020, 2021. 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba